Stichting Linawijs

Stichting Linawijs

Een grote groep kinderen kan in de huidige maatschappij niet het onderwijs volgen waar ze recht op hebben. Zij kunnen niet (volledig) naar school of ervaren problemen binnen het huidige onderwijs. Voor een deel van deze kinderen komt dat doordat zij complexe internaliserende problematiek hebben, waardoor zij niet aan leren toekomen in een klassikale setting. Het huidige onderwijs-zorg aanbod is voor hen niet toereikend.

RECHT OP ONTWIKKELING

Een klassikale setting geeft voor deze kinderen teveel prikkels, waardoor het methodisch leren lastig is. Ze hebben vaak meer tijd en flexibiliteit nodig dan dat het onderwijs hen kan bieden. Daarom werkt Stichting Linawijs aan de realisatie van een ontwikkelplek waar kinderen met een normale tot hoge intelligentie, maar complexe internaliserende problematiek tot leren kunnen komen. Een plek waar onderwijs en zorg geïntegreerd zijn. Het zijn kinderen met talenten, die de kans moeten krijgen deze te ontwikkelen in een omgeving waar zij zich veilig genoeg voelen om te kunnen leren. Eenmaal in ontwikkeling krijgen zij de kans op een volwaardige plek in de maatschappij.

 

‘Ieder kind heeft recht op ontwikkeling’ - Stichting Linawijs

 
LINAWIJS

In april 2018 realiseerde Stichting Linawijs de eerste Linawijs in Culemborg. Zij zijn met kinderen aan de slag gegaan om hen door middel van een combinatie van onderwijs en zorg een ontwikkelperspectief te bieden. Dit doen zij door deze kinderen te motiveren, een rustige en veilige omgeving te creëren en op een flexibele, prikkelarme manier in te spelen op de individuele behoefte van het kind.

De Stichting hoopt dat hun initiatief wordt opgenomen in de huidige systemen. Volgens hen wordt het onderwijs en de zorg dan dusdanig vormgegeven dat er voor ieder kind een passende plek is. Uiteindelijk hopen zij een plek te zijn voor kinderen om in ontwikkeling te blijven zonder dat zij eerst uitvallen op school.

Meer weten over Stichting Linawijs? Bekijk het filmpje over de ontwikkeling van Sophie dat Stichting Linawijs liet maken.