Thuisnabij onderwijs in een inclusieve leeromgeving

Thuisnabij onderwijs in een inclusieve leeromgeving

Marieke en Christiaan Kwint zijn de ouders van Kamil (12). Kamil heeft een meervoudige beperking. In 2015 richtten Marieke en Christiaan de Kanz klas op, een ‘Samen naar School’ klas, een initiatief van het Gehandicapte Kind. Deze klas bevindt zich in een reguliere Montessorischool in Heerhugowaard, in de wijk waar ze wonen. Zo kunnen ze lopend naar de school, waar ook de broer en zus van Kamil op hebben gezeten. Naast Kamil zitten nog vijf andere kinderen in de klas, allen met een meervoudige beperking.

In de ‘Samen naar School’ klas ontvangen zij onderwijs en zorg op maat. Daarnaast zijn er aansluitmomenten met reguliere klassen. Zo spelen ze samen buiten met de andere kinderen, doen mee met het kringgesprek en de muziekles. Voor alle kinderen uit de ‘Samen naar School’ klas is een onderwijs- en zorgplan opgesteld. Zij ontvangen onderwijs én zorg op school. Voor de kinderen uit de ‘Samen naar School’ klas, hun ouders en de andere kinderen uit de school is deze Kanz klas niet meer bijzonder, maar echt onderdeel van de school.

Ontwikkelingsniveau vergroot

De Kanz klas doet Kamil goed. Dat is vooral te merken op sociaal-emotioneel en motorisch vlak. Door met leeftijdsgenoten in contact te komen die zich op een ander niveau ontwikkelen, ziet hij voorbeelden waar hij zich aan kan optrekken. In het speciaal onderwijs zou hij bij kinderen in de klas zitten met kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsniveaus. Marieke vertelt: “Wanneer hij hier op het schoolplein iets van een andere leerling afpakt, dan wordt hij gecorrigeerd door die leerling. Daar leert hij enorm van. Het lijkt of hij daardoor iets minder kwetsbaar wordt. Hier is hij één van de kinderen. Hij moet gewoon meedoen en wordt daarin ook niet ontzien. Zijn zelfvertrouwen groeit. Het doel van het onderwijs dat hij volgt is om hem zo veel mogelijk inzicht te geven in de wereld om hem heen. Want hoe meer hij begrijpt van wat er om hem heen gebeurt, hoe zelfstandiger hij wordt.”

Onderwijs officieel erkend

In de ‘Samen naar School’ klas wordt onderwijs gegeven volgens de leerlijnen van het speciaal onderwijs. Gek genoeg moesten de leerlingen van de ‘Samen naar School’ tot twee jaar geleden uit hun leerplicht ontheven worden om in de ‘Samen naar School’ klas te mogen, want de klas was officieel een dagbestedingsgroep. Het onderwijs dat wel degelijk werd gegeven door een bevoegde leerkracht werd niet erkend. Doordat de kinderen uit hun leerplicht ontheven werden, kon geen aanspraak gemaakt worden op hun onderwijsbudget. Het onderwijs moest dus bekostigd worden uit de zorgbudgetten van de leerlingen. Twee jaar geleden zijn met het samenwerkingsverband en het schoolbestuur unieke afspraken gemaakt waardoor de klas formeel erkend kon worden binnen het onderwijssysteem. Alle leerlingen werden weer leerplichtig. Marieke: “Voor ons was het pionieren. De school moet het aandurven. Het is enorm veel geregel. Steeds weer je verhaal vertellen en overtuigen. Officiële erkenning voor alle klassen zou dat onnodig maken.’’

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.