Tips voor inclusie op school en in de klas

Jens De Wilde, een toekomstig leerkracht in het lager onderwijs heeft vanuit Belgie stage gelopen in Frankrijk. Hij heeft daar tips verzameld van Franse leerkrachten over de invoering van inclusief onderwijs. Dit wordt vanaf 1 september ingevoerd in België via het M-decreet.
http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbundel/documenten/2014_m.htm

In het Vlaams Parlement is op 12 maart 2014 een belangrijke stap gezet om het onderwijs meer inclusief te maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het parlement stemde het M-decreet. ‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In Frankrijk is in 2005 al een soort M-decreet ingevoerd ( Le Loi). De belangrijkste tips heeft hij verzameld in dit filmpje: