Toegankelijkheidsprijs voor Kindcentrum Meerlaer

Toegankelijkheidsprijs voor Kindcentrum Meerlaer

De gemeente ’s-Hertogenbosch reikt sinds oktober 2019 de Toegankelijkheidsprijs uit. De prijs is in het leven geroepen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking onder de aandacht te brengen en te vergroten. Vanaf nu wordt deze prijs ieder jaar uitgereikt aan een organisatie, activiteit of een bedrijf dat het best toegankelijk, bereikbaar en/of gebruiksvriendelijk is. Bij de beoordeling wordt zowel op toegankelijkheid voor fysieke, zintuiglijke en psychische als verstandelijke beperkingen gelet.

INCLUSIE BIJ KINDCENTRUM MEERLAER

Dit jaar won Kindcentrum Meerlaer de Toegankelijkheidsprijs. Binnen de muren van de Meerlaer spelen en leren kinderen met en zonder beperking samen en werkt de organisatie aan sociale integratie. Kindcentrum Meerlaer bestaat uit basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang en Orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard.

“Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” - Kindcentrum de Meerlaer

SAMENWERKEN

Binnen Kindcentrum Meerlaer worden optimale ontwikkelkansen gecreëerd voor alle kinderen. Dit doet het team door het stimuleren van hun betrokkenheid in een rijke leer- en speelomgeving waarbij het welbevinden van de kinderen voorop staat. Zij werken intensief samen om de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen omdat ze geloven dat dit de beste voorbereiding is op onze samenleving.

Door de nauwe samenwerking binnen de verschillende organisaties van het kindcentrum komen kinderen met een beperking meer in contact met leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Zo wordt er vanuit vertrouwen in kinderen een bijdrage geleverd aan de integratie van mensen en kinderen met een beperking in onze maatschappij. Rekening houden met elkaar, leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn hierbij de uitgangspunten.

Bekijk hier het filmpje over de integratie op kindcentrum Meerlaer.