Regulier en speciaal onderwijs onder één dak bij de Twister

Regulier en speciaal onderwijs onder één dak bij de Twister

De Twister in Horst huisvest in één gebouw een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen verdienen volgens de school onderwijs dat hen de mogelijkheid biedt zich optimaal te ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn met hun talenten, interesses en mogelijkheden als vertrekpunt. Ze gaan naar school in hun eigen omgeving, dichtbij huis en in contact met buurtgenootjes, zodat ze erbij horen.

DE EERSTE STAPPEN NAAR INCLUSIEF ONDERWIJS

De eerste stappen naar inclusief onderwijs zijn al door de Twister gezet. Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs volgen samen onderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen uit het reguliere onderwijs meedraaien met lessen in het speciaal basisonderwijs en andersom. In de middagen werken de onderwijsvormen veelal gezamenlijk en gemixt aan thema’s. Doordat de leerlingen in contact komen met kinderen van verschillende niveaus en met verschillende kenmerken, leren zij allemaal met elkaar om te gaan. De Twister wil haar leerlingen voorbereiden op een inclusieve maatschappij door hen ook een inclusieve leer- en ontwikkelplek te bieden.

De volgende stap van de Twister is om nog meer samenwerking en integratie tussen de onderwijsvormen te realiseren. Leerlingen uit het reguliere onderwijs kunnen helpen bij activiteiten voor leerlingen met een beperking, zoals kinderen uit groep 8 die kunnen voorlezen aan kinderen met een beperking uit groep 3, of helpen bij een ‘klusklas’. Tevens wil de school nog meer mogelijkheden onderzoeken om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Ga naar de website voor meer informatie over De Twister.

Ga naar de scholenkaart van In1school voor meer inclusieve initiatieven.