Connect: inclusief onderwijs op Goeree-Overflakkee

Connect: inclusief onderwijs op Goeree-Overflakkee

Leerlingen uit Goeree-Overflakkee die extra ondersteuning nodig hebben, moesten voorheen een lange reis maken om een passende plek te vinden in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld naar scholen in Rotterdam. Vanaf dit jaar kunnen zij terecht op het eiland zelf, namelijk bij Connect in Middelharnis.

Samenwerking tussen samenwerkingsverband, scholen en gemeente

De initiatiefnemers zijn de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits, de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Goeree-Overflakkee. Het samenwerkingsverband geeft invulling aan passend onderwijs op het eiland, in zowel het primair als voortgezet onderwijs. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor de jeugdhulp, ook op scholen. De leerlingen volgen waar mogelijk de reguliere lessen op de Prins Maurits of op de RGO.

Connect: in contact met elkaar

Het initiatief verbindt vier partners op Goeree-Overflakkee en ook de ondersteuning met het reguliere onderwijs. Bovendien - en daar is het allemaal om te doen - zorgt Connect ervoor dat de leerlingen beter verbonden blijven met thuis en hun leeftijdsgenoten. “Doel van Connect is om elke leerling in het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee op het eiland te kunnen bedienen met Passend Onderwijs. Inclusief en thuisnabij onderwijs dus”, zegt Patrick de Dreu, teamleider van Connect. “We starten met vijfentwintig leerlingen. Die hoeven niet meer zo ver met de taxi heen en weer voor hun onderwijs, maar kunnen hier terecht. Zo kunnen ze ook contact houden met hun leeftijdsgenoten. Dat is goed voor hun welbevinden.”

Voorbeelden van ondersteuning

De doelgroep van Connect is breed en heel divers. De nieuwe onderwijsvoorziening zal leerlingen trekken die zes jaar speciaal basisonderwijs achter de rug hebben, maar ook kinderen met ASS, ADHD of bijvoorbeeld ernstige tics. Er zijn leerlingen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Na een periode van maximaal twee jaar begeleiding, waarin zij werken aan hun eigen doelen, stromen zij volledig door of terug naar het reguliere voortgezet onderwijs. “Het doel is dat de leerlingen succesvol en zo zelfredzaam mogelijk uitstromen”, aldus Patrick de Dreu.

Kijk voor meer inclusieve initiatieven op de scholenkaart van In1school.