Inclusief onderwijs in Ermelo

Inclusief onderwijs in Ermelo

Nederland Onbeperkt en Ongehinderd namen eind 2017, na de invoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, het initiatief een verkiezing te organiseren voor de ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018. Ermelo, Hardenberg, Zwolle, Goes en Katwijk kwamen eruit als de vijf best beoordeelde gemeenten en nomineerden zich voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vorige week keken we hoe Goes inclusief onderwijs worm geeft, deze week kijken we als laatste naar Ermelo.

Inclusie

De gemeente Ermelo is actief op het gebied van een inclusieve samenleving. Er zijn al meerdere projecten uitgevoerd om inclusie in de gemeente te waarborgen. Zo is zowel de website als het gebouw van de gemeente toegankelijk voor iedereen. Maar uit rapporten blijkt dat aan de bewustwording in de gemeente nog veel moet gebeuren. Instellingen, ondernemers en inwoners hebben niet het gevoel dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn hiervoor. Daarom is de werkgroep Toegankelijkheid opgezet, om samen Ermelo inclusiever te maken.

Inclusief onderwijs in Ermelo

Er is in Ermelo nog geen beleid op het gebied van inclusief onderwijs. Wel heeft bijna iedere school een visie op inclusie en/of toegankelijkheid binnen de school omgeschreven. Daarom kan er sinds de invoering van de wet passend onderwijs voor bijna alle kinderen een plekje op het regulier onderwijs worden gevonden.

 

“Passend onderwijs wordt geboden, zolang dat voor het kind en haar omgeving het beste is, binnen het regulier onderwijs” - Gemeente Ermelo


Alle scholen die Protestant-Christelijk onderwijs bieden binnen de gemeente werken met een zorgprofiel. Daarin staat de visie op passend onderwijs beschreven, inclusief duidelijke richtlijnen en grenzen over de toelaatbaarheid in het reguliere basisonderwijs.

 

“Onze stip op de horizon is dat alle kinderen leren op basis van hun eigen interesses en talenten en in hun eigen tijd” - Gemeente Ermelo


Gemeente Ermelo onderzoekt hoe ze het onderwijs zo kunnen vormgeven dat elk kind kan leren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten en in zijn of haar eigen tijd. Zo kan ieder kind op eigen tempo werken en zich zelfs thuis verder ontwikkelen met behulp van digitale middelen. In Ermelo houden ze er rekening mee dat de school er in de toekomst anders uit gaat zien. Ze denken dat onderwijs zich veel meer in en met de rest van de samenleving zal afspelen in plaats van alleen in het schoolgebouw.

Een goed voorbeeld hiervan is het ‘peer tutoring’ waarbij kinderen elkaar lesgeven met behulp van Youtube filmpjes. Een ander voorbeeld is dat er voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden voor kinderen met een taalachterstand. Goede voorbeelden van echt inclusief onderwijs zijn er nog niet, maar wel zien ze dat er in het voortgezet onderwijs meer jongeren onderwijs blijven volgen dan vroeger.

Aandachtspunten

Gemeente Ermelo werkt aan inclusie en een betere toegankelijkheid, maar heeft met betrekking tot inclusief onderwijs nog geen stappen gezet. De wil is er wel, alleen hebben de deelnemers van de werkconferentie hun twijfels of het inclusief onderwijs voor iedereen goed zal zijn. Dit omdat hier heel veel kinderen en jongeren wonen met een specifieke zorgvraag. Ook zijn ze bang dat, als deze kinderen allemaal naar het regulier onderwijs komen, er te veel druk op het reguliere onderwijs zal worden gelegd. Voor nu is het belangrijk om aan een lange termijn visie te werken en daarop verder te bouwen.

Meer weten over de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’? Hier leest u het hele onderzoeksrapport.