Inclusief onderwijs in Estland

Inclusief onderwijs in Estland

Sinds 2010 is inclusief onderwijs het uitgangspunt in Estland. De Pärnu Kuninga Tänava Põhikool is een goed voorbeeld van hoe een school inclusief onderwijs kan aanpakken. “Elk kind is uniek en leert anders. Deze school zorgt voor steun en aandacht aan kinderen die het nodig hebben,” zegt een van de ouders. Ondanks de grote armoede die Estland kent, scoren Estlandse leerlingen hoog in verschillende internationale onderzoeken.

De weg naar inclusief onderwijs

Het afgelopen decennium is het een en ander gewijzigd in Estlandse wetgeving en onderwijsbeleid. Ten eerste werd het onderwijsbudget aanzienlijk verhoogd. Hierdoor stegen de salarissen van leerkrachten en werden scholen in de gelegenheid gebracht extra ondersteuning – in welke vorm dan ook – binnen de school te realiseren. Er werd daarnaast ook meer maatwerk mogelijk gemaakt om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in reguliere klassen te laten deelnemen en wanneer nodig individuele hulp te ontvangen. Tot slot werden er op regionaal niveau teams opgezet die leerkrachten kunnen adviseren over het bieden van specialistische onderwijs.

De Pärnu Kuninga Tänava Põhikool school

Op de school werken 55 docenten, waaronder 13 speciale onderwijzers. Elke leerling heeft een eigen rooster dat altijd gewijzigd kan worden. Samenwerken met de ouders is volgens de school cruciaal. Alle beslissingen met betrekking tot leerlingen wordt besproken met de ouders en het kind. Verder zitten kinderen met een beperking in dezelfde klas als kinderen zonder een beperking. Een van de voordelen hiervan is volgens de school dat de leerlingen tolerant tegenover elkaar worden. Inclusief onderwijs maakt leerlingen empathisch tegenover mensen die van hen verschillen.

Deze school en Estland zijn een goed voorbeeld voor de rest van Europa. Het laat zien dat zelfs in een land met veel armoede als Estland het lukt om inclusief onderwijs voor elkaar te krijgen.

Lees meer over inclusief onderwijs in Estland (artikel is in het Engels).