Inclusief onderwijs in Goes

Inclusief onderwijs in Goes
Meest Toegankelijke Gemeente 2018

Nederland Onbeperkt en Ongehinderd namen eind 2017, na de invoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, het initiatief een verkiezing te organiseren voor de ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018. Ermelo, Hardenberg, Zwolle, Goes en Katwijk kwamen eruit als de vijf best beoordeelde gemeenten en nomineerden zich voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vorige week keken we hoe Katwijk inclusief onderwijs vorm geeft, deze week kijken we naar Goes.

Inclusie

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving en dat daarbij de eigen kracht wordt versterkt. In 2017 zijn ze daarom gestart een inclusieve praktijk te creëren. Bijvoorbeeld door toegankelijke communicatie op de website en in de brieven die de gemeente stuurt naar haar inwoners. Ook werken ze ook aan fysieke toegankelijkheid zoals van het stadskantoor. Zo optimaliseren we stap voor stap inclusie in de gemeente Goes. Om de kennis die de gemeente nu al heeft uit te breiden werken ze samen met LFB Goes, om een nog inclusievere gemeente te worden.

Inclusief onderwijs in Goes

Gemeente Goes heeft nog geen beleid op het gebied van inclusief onderwijs. Ze gaan hierover in gesprek met onderwijsinstellingen om een gezamenlijke visie op toegankelijkheid van en inclusie in het onderwijs te bespreken. In het kader van de Wet passend onderwijs hebben verschillende scholen, op eigen gelegenheid, actie ondernomen om bijvoorbeeld de toegankelijkheid te bevorderen. Vanuit de gemeente wordt inclusie gezien als een verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen.

 

“Geef vorm aan een onderwijssysteem zodat inclusief onderwijs mogelijk wordt!”
- Gemeente Goes

 

Deelnemers aan de thematafel onderwijs tijdens het onderzoek voor de wedstrijd ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’ zijn het hier niet mee eens en willen een ander onderwijssysteem. Inclusief onderwijs moet op een reguliere school voor ieder kind toegankelijk zijn. Onderwijs waar alle kinderen op hun eigen niveau leren en samen naar school gaan. Er moet gekeken worden naar wat kinderen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. En ze moeten ondersteund worden in de klas bij specifieke leervragen.

Een aantal scholen is creatief en vindingrijk geweest om hun school inclusief en toegankelijk te maken voor alle leerlingen. Zo heeft de Prinses Irene school zelf financiering gezocht om een traplift te bouwen om een kind binnen de school te houden. Verder is logopedie op basisschool De Wingerd voor elk kind beschikbaar. Ook zitten er meerdere kinderen met een beperking op school.

Aandachtspunten

Voor gemeente Goes is het toegankelijk en inclusief maken van het onderwijs voor ieder kind belangrijk. Maar tot nu toe leggen zij de verantwoordelijkheid bij de scholen terwijl ze volgens de uitkomsten van de onderzoeken juist samen moeten werken. ‘Maak gebruik van de kennis en creativiteit die er al is bij de scholen en kennisnetwerken van Goes om inclusief onderwijs te realiseren’ aldus de deelnemers van de thematafel. Juist die uitwisseling van kennis en afspraken om inclusief onderwijs te realiseren zijn belangrijk.

Op dit moment ligt de aandacht van de gemeente Goes nog op het toegankelijk en inclusief maken van de praktijk. Maar ook zij zetten kleine stapjes richting inclusief onderwijs en moeten vooral in gesprek gaan met de verschillende onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het belangrijk dat ze kijken of de geldstromen goed zijn verdeeld of dat dit verbeterd kan worden.

Meer weten over de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’? Hier leest u het hele onderzoeksrapport.