Inclusieve lesmethode #5: heterogeen groeperen

Inclusieve lesmethode #5: heterogeen groeperen

Sinds in 2014 de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd zijn scholen verplicht alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

Groeperen

Differentiatie is een belangrijk thema binnen het primair onderwijs. Eerder schreven wij over de inclusieve lesmethode: gedifferentieerde instructie. Vandaag hebben we het over heterogeen groeperen.

In een klas zitten veel verschillende leerlingen met allemaal een andere didactische leeftijd. Om iedereen genoeg tijd te geven wordt een klas vaak opgedeeld in kleinere groepjes. Zo kan de leraar de instructie beter aanpassen aan de behoeftes van leerlingen. Groeperen heeft positieve effecten op de leerprestaties. Meer dan klassen waarin niet wordt gewerkt in groepjes.

Dit verdelen kan op twee verschillende manieren. Homogeen groeperen: een groep kinderen met hetzelfde niveau. Heterogeen groeperen: een groep kinderen met verschillende niveaus. Bijvoorbeeld hoog en laag presterende leerlingen.

Heterogene groepen

Werken in groepjes stimuleert het samenwerkend leren en het zelfbeeld van leerlingen. Bovendien bevordert het de motivatie. Heterogeen groeperen heeft als positief effect dat leerlingen die lastiger meekomen zich kunnen optrekken aan betere leerlingen. Zo helpen zij elkaar bij het begrijpen van de lesstof. Leerlingen die verder zijn, leren van hun uitleg aan groepsgenootjes de stof beter te beheersen. Hierdoor groeien zij zonder dat het niveauverschil een negatief effect heeft. In dit geval ontstaat er een vorm van peer-tutoring.

Het is belangrijk dat het lesmateriaal en de instructie bij heterogene groepen wordt afgestemd op het niveau en de vaardigheden van de individuele leerling. Zo werkt ieder op zijn eigen tempo en eigen niveau binnen de groep.

Op het kennisplatform voor onderwijs Wij Leren leest u meer over heterogeen groeperen en hoe u dit inzet voor een inclusievere lesomgeving.