Kies voor een reguliere school als het kan

Kies voor een reguliere school als het kan

In een artikel van Dedicon, een organisatie die (school)boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk maakt voor mensen met een visuele- of leesbeperking, vertelt Twan Driessen (17) over zijn ervaringen op het reguliere onderwijs. Hij is blind geboren. Deze zomer behaalde hij zijn vwo-diploma op het Pax Christi College in Druten. Twan stelt: “Als het kan, kies dan voor regulier onderwijs.”

Op de reguliere middelbare school

Twan vertelt in het artikel dat het niet altijd gemakkelijk was op de middelbare school. Zeker de eerste jaren waren lastig, zo vertelt hij. Als blinde leerling op een reguliere school was hij best afhankelijk van de goodwill van zijn medeleerlingen om hem van klaslokaal naar klaslokaal te brengen. Maar inmiddels heeft hij de zes jaar succesvol afgerond. Hij raadt andere kinderen met en visuele beperking aan om ook naar het regulier onderwijs te gaan. Twan: “Ik heb er bewust voor gekozen om naar een reguliere school te gaan. Dat heeft mijns inziens het voordeel dat je beter voorbereid bent op de maatschappij.”

Ondersteuning

Vooral dankzij de hulp van docenten, de vele bijlesuurtjes, begeleiding van een Visio-AOB’er én zijn eigen inzet en doorzettingsvermogen, heeft Twan het atheneum met succes kunnen doorlopen. “Ik koos voor de richting E&M (Economie & Maatschappij). Een groot obstakel daarbij waren vooral de visuele elementen in de vakken. Bijvoorbeeld grafieken bij wiskunde, onderdelen van aardrijkskunde zoals het klimaat, of neem nou de kunstvakken. Als je nog nooit hebt gezien, dan is beeldvorming erg lastig. En met voelbare tekeningen en reliëfboeken kon ik niet goed uit de voeten.”

Aangepast lesmateriaal

Twan maakte tijdens zijn middelbare school gebruik van aangepaste schoolboeken en lesmaterialen van Stichting Dedicon. “Ik gebruikte vooral edu-tekstbestanden en gesproken schoolboeken in DAISY. En dat werkt heel goed. Daarover heb ik niets te klagen.” Ook de toesten en examens werden zo ingericht dat Twan ze af kon nemen. “Ook die kreeg ik in een andere leesvorm. Of ik deed ze mondeling. Maar inhoudelijk waren het nagenoeg dezelfde toetsen en examens als die ziende klasgenoten kregen.”

Lees meer over ondersteuning voor scholen.

Lees het hele artikel van Dedicon.