Leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs halen diploma in het regulier onderwijs

Leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs halen diploma in het regulier onderwijs

Het Munnikenheide College (vmbo) en het Brederocollege (vso) hebben samen een doorstroomtraject, waarbij leerlingen van het Brederocollege meedraaien op het Munnikenheide College. Wanneer in het vso blijkt dat een leerling best onderwijs op een reguliere school zou kunnen volgen, werken de scholen samen om deze leerling de overstap te laten maken. In het schooljaar 2019-2020 startten negen leerlingen in het project en stroomden het derde jaar van het vmbo in. Allen hebben het jaar succesvol afgerond en beginnen nu aan hun laatste jaar voor zij hun diploma halen.

Juiste ondersteuning

Het doorstroomproject is bedoeld voor leerlingen die een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben en flexibel genoeg zijn om van verschillende docenten les te krijgen. Onder begeleiding van een docent, een intern begeleider en gedragswetenschapper stromen ze in het derde jaar in op het Munnikenheide College. De eerste leerlingen uit het doorstoomproject zijn nu succesvol naar het volgende jaar overgegaan. Martijn van Rijsbergen, schoolleider van het Brederocollege, zegt hierover: “We zijn er heel trots op dat er geen uitvallers zijn. De coronatijd was even lastig, er werd nog meer beroep gedaan op hun zelfstandigheid.”

Kruisbestuiving

Docenten van beide scholen ondervinden de voordelen van deze kruisbestuiving. Directeur Scholtens van het Munnikenheide College merkt op dat haar team beter omgaat met verschillende typen leerlingen. Ook worden leerlingen minder snel doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij het Brederocollege leren ze juist veel van het regulier onderwijs. Van Rijsbergen: “Misschien houden we onze leerlingen soms te klein, moeten we ze meer durven loslaten.”

Aarzelingen

Bij beide teams waren aarzelingen in het begin. Scholtens: “Ik heb gevraagd wat teamleden nodig hebben om die zorgen weg te nemen. En daar actie opgenomen.” Over de doorstroomleerlingen vindt drie keer per jaar een overleg plaats. Er wordt dan gekeken vanuit de visie van het project en niet gefocust op kleine zaken die niet goed lopen. Scholtens en Van Rijsbergen adviseren andere schoolleiders ook verder te kijken dan de gebaande paden.