Rebecca blogt: ieder kind is welkom

De derde Masterclass uit de reeks die In1School organiseert op basisscholen die pionieren op het gebied van inclusief onderwijs vond plaats op basisschool de Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland. De Tuimelaar maakt deel uit van een cluster van vijf scholen die inclusief onderwijs aanbieden. Ieder kind is hier welkom, óók kinderen met gedragsproblemen. Nicolette van der Weide is directeur van de Stapsteen en de Tuimelaar en is samen met haar team begonnen aan de omslag van leerstofgericht naar (nog) meer kindgericht onderwijs. Een interessante invalshoek als je het mij vraagt.

Van ‘ik in mijn klas’ naar ‘samen delen en samen dragen’

De omslag naar inclusief onderwijs vraagt volgens haar om de benodigde aanpassingen in de organisatie van het onderwijs.. Nicolette neemt ons mee op de weg die zij als school zijn ingeslagen en geeft tips over de belangrijke punten van waaruit inclusief onderwijs ontstaat. Zo zegt zij “Je moet waarnemen, constant onderzoeken, begrijpen en adequaat handelen”. Volgens haar moet er naar de ondersteuningsbehoefte die het kind heeft worden gekeken. Voor leerkrachten ligt er op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen een leerpunt. Daarnaast is een goed teamgevoel binnen de school erg belangrijk, gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor ieder kind. De ouders hierbij betrekken, is belangrijk. De ontwikkeling gaat van ‘ik in mijn klas’ naar ‘samen delen en samen dragen’. Bij de Tuimelaar zitten er gemiddeld 25 kinderen in een klas zodat alle kinderen genoeg aandacht krijgen. Ook is de school gehuisvest in een gebouw waar er genoeg ruimte is voor kinderen om zich even terug te trekken of zorg of begeleiding te kunnen krijgen. De school werkt samen met verschillende disciplines om de verwijzing naar speciaal onderwijs tot een minimum te beperken.

Weggepest

Lisa is als ervaringsdeskundige aanwezig bij deze masterclass en verteld over haar schoolperiode met een chronische aandoening. Door de beperkingen die ze had, werd ze op de basisschool weggepest en switchte ze in het zesde jaar naar het speciaal onderwijs. Daar ging het toen erg goed; ze had een leuke klas en haalde goede cijfers. Helaas ging het op de middelbare school van het speciaal onderwijs mis en raakte ze haar motivatie kwijt omdat ze niet met gelijkgestemden in de klas zat. Uiteindelijk is zij dan ook naar een andere school gegaan waar de begeleiding beter is en waar ze leuke vriendinnen heeft. Voor Lisa zijn haar ouders enorm belangrijk geweest gedurende deze periode en in de zoektocht naar de juiste school. Ook geeft ze aan dat de vriendschappen erg waardevol voor haar zijn en dat deze haar op school stimuleren.

Onderwijs is als een tuin

‘Onderwijs is als een tuin, die moet heel veel groeien en moet je af en toe water geven aan de wortels.’, volgens master professor Dolf van Veen. Dolf stelt dat de architectuur van de leeromgeving en de organisatie erg belangrijk zijn voor kinderen. Zij moeten social skills kunnen leren om in een groep mee te komen en daarvoor is het dagelijkse onderwijs de beste leerschool. Kinderen moeten kunnen leren van elkaar, maar leerkrachten ook. Inclusief onderwijs vraagt om meer samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de regio, zodat er kennis gedeeld kan worden en van elkaar kan worden geleerd. Ook benoemt Dolf dat ouders betrokken moeten worden bij de school; zij weten immers heel veel over hun kind. ‘Groot denken en veel van elkaar leren’ dat is de boodschap die Dolf van Veen ons vandaag mee geeft.

Ook deze masterclass was weer super interessant om bij te mogen wonen. Ik vond het mooi om te zien dat een school als de Tuimelaar zich zo inzet voor inclusief onderwijs voor alle kinderen, ongeacht beperking of gedrag. Ook was het mooi om te horen dat Lisa ondanks de lastige momenten door heeft geknokt en op de goede school terecht is gekomen. Als kind liep ik door een hersentumor enkele onzichtbare beperkingen op door de behandelingen. Ondanks lastige momenten heb ik wel altijd onderdeel kunnen uitmaken van het reguliere onderwijs. Dit heeft mij persoonlijk veel gebracht en dat gun ik ieder kind, daarom ben ik ontzettend blij met pioniers als de Tuimelaar.

Rebecca ter Mors (26) is afgestudeerd in de richting Communicatie - International Event, Music & Entertainment studies. Voor In1school blogt ze over haar ervaringen als student. Momenteel werkt ze onder meer als actrice, model en blogger, zie www.rebeccatermors.com.

Meer weten over inclusief onderwijs en inclusieve basisscholen? Neem dan een kijkje in het magazine ‘Zo kan het ook’ scholen.

Leave a comment

You are commenting as guest.