Superdiversiteit: iedereen onderwijs op maat

Een klas met dertig min of meer blonde koppies. Muisstil, geconcentreerd en met ontzag voor de leerkracht. Sorry, dames en heren leerkrachten, das war einmal... Uw klas wordt immers steeds diverser. Het is een onomkeerbare trend die ook buiten de Randstad en de grote steden steeds prominenter zichtbaar wordt. Hoogleraar Sabine Severiens onderzoekt hoe we het beste met die ‘superdiversiteit’ kunnen omgaan en test een nieuw model.

Volgens professor doctor Severiens zijn veel klassen tegenwoordig ‘superdivers’.“De kinderen verschillen onderling op tal van punten. Sommigen hebben leerproblemen, anderen zijn hoogbegaafd. Sommigen zijn geïnteresseerd en gemotiveerd, anderen niet. Voor sommigen is Nederlands de moedertaal, voor anderen niet. Er zijn verschillen in culturele en sociaaleconomische achtergrond en in land van herkomst. Sommige kinderen zijn afkomstig uit conflictgebieden, sommige kinderen komen uit eenoudergezinnen en ga zo maar door. Kortom: superdiverse groepen. Eigenlijk zijn de groepen van nu alleen qua leeftijd nog homogeen.” Dat onze samenleving steeds diverser wordt, is volgens Severiens niet alleen het gevolg van arbeidsmigratie. “Ook de toetreding van nieuwe EU-landen en de vestiging in ons land van studenten, kenniswerkers, asielzoekers spelen een rol. Verder vestigen zich mensen in Nederland in het kader van gezinshereniging. Superdiversiteit moet je dus ook veel breder zien dan diversiteit op het gebied van etniciteit. Het gaat ook om verschillen in verblijfsstatus, sekse, arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, taal, religie en leeftijd.”

Download hier het hele artikel: www.pomanagement.nl/whitepaper/214/