Tijdelijk naar mytylschool; terugkeer naar reguliere school ging prima

De eerste jaren van de basisschool ging hun dochter zonder extra begeleiding naar een reguliere school. Toen zij 7 jaar was moest zij een operatie ondergaan vanwege spasticiteit aan haar benen. Omdat hier een uitgebreid revalidatietraject aan vast zat en zij veel therapie zou moeten volgen werd ouders aangeraden haar tijdelijk naar de mytylschool te laten gaan. Zij is hier ook 4 maanden naar toe gegaan maar voelde zich daar helemaal niet thuis. Uiteindelijk is zij na de zomervakantie weer ingestroomd op haar oude school.

Rugzakje en PGB

Omdat hun dochter niet alleen achterop was geraakt qua lesstof maar zij ook op sociaal emotioneel gebied baat zou kunnen hebben bij extra ondersteuning, werd besloten een rugzakje aan te vragen. Er werd een ambulant begeleidster betrokken die aanwezig was bij besprekingen rondom het inzetten van de extra ondersteuning en ouders ook heeft geholpen PGB aan te vragen. Het meisje kreeg wekelijks 2 uur individuele begeleiding bij het schoolwerk. De ambulant begeleider gaf de leerkracht tips en is ook eens langsgeweest bij ouders. Tot en met groep 6 is deze ondersteuning geboden en aan het begin en eind van elk schooljaar gezamenlijk geevalueerd.

Met het oog op de overstap naar de middelbare school raadde de school vorig jaar aan de ondersteuning af te bouwen van 2 uur naar 1 uur per week. Dit bleek in groep 7 goed te kunnen. Onlangs heeft de school aangegeven dat de ondersteuning misschien wel helemaal zou kunnen stoppen. Op verzoek van ouders is besloten de hulp ook in groep 8 te continueren.

Moeder geeft aan blij te zijn geweest met de korte lijnen die er tussen hen als ouders en de school waren. Gesprekken met de intern begeleider en/of directrice waren makkelijk te maken en zij hebben zich als ouders altijd serieus genomen gevoeld. Wel heeft zij gemerkt hoe groot de invloed van een leerkracht kan zijn. De leerkracht van groep 7 leek niet in staat echt te kijken naar de behoeften van haar dochter, waardoor er helemaal geen klik was en haar dochter zich dat jaar minder prettig voelde.