Inclusief onderwijs - kinderen met een handicap in klas

Een mooiere wereld is een wereld waarin iedereen meedoet, kansen krijgt en bijdraagt. Een inclusieve samenleving is een samenleving die mensen waardeert in plaats van buitensluit, waarin je mee kunt doen zoals je bent. Een samenleving die verschillen ziet als rijkdom. Die individuele mogelijkheden en talenten stimuleert en gebruikt en niet oordeelt op basis van beperkingen. Zo’n samenleving begint op school.

Samen leren

In één school, waar kinderen vanuit allerlei achtergronden en met en zonder beperkingen samen spelen en leren in hun eigen omgeving. Waar ze niet worden gelabeld, maar ruimte krijgen om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Waar onderwijs maatwerk is en uitgaat van de mogelijkheden van elk individueel kind. Waar professionals samenwerken over de grenzen van disciplines heen. Aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de creativiteit en de kracht van kinderen. Op zo’n school kun je worden wie je bent. Lees meer over de praktijk van inclusief onderwijs in het onderzoek, het Vieren van Diversiteit in de Schoolpraktijk
In het magazine 'Zo kan het ook' scholen worden vier Nederlandse scholen geportretteerd die voorop lopen met inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs op de kaart

Goed onderwijs is geen apart onderwijs, maar inclusief onderwijs. Het is beter voor kinderen, voor het onderwijs én uiteindelijk profiteert ook de samenleving als geheel van inclusief onderwijs, doordat veel meer mensen kunnen bijdragen. Inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen en volwassenen, neergelegd in het VN-Verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH). In1school wil dit recht samen met anderen op de kaart zetten en realiseren.

Kenmerken inclusief onderwijs
 • Inclusief onderwijs is goed onderwijs wat alle leerlingen op gelijke voet verwelkomt, waarde toekent en respecteert, ongeacht ras, geslacht, handicap, religie, manier van leren of andere persoonskenmerken. Niemand wordt uitgesloten.
 • Inclusief onderwijs werkt op alle niveaus aan de optimale ontwikkeling en ontplooiing van alle leerlingen op sociaal, creatief en cognitief gebied vanuit het gegeven dat alle leerlingen verschillend zijn, en reageert flexibel op de omstandigheden en behoeften van alle leerlingen.
 • Inclusief onderwijs is structureel zonder barrières die meedoen hinderen, en toegankelijk op zowel fysiek, informatief als psycho-sociaal gebied, en biedt aanvullend daarop aanpassingen, individuele instructie en individueel support aansluitend bij individuele situaties en behoeften.
 • Inclusief onderwijs gebruikt een diversiteit van onderwijsmethoden, technieken en materiaal en inclusieve toets- en examen methodes aansluitend bij de verschillende leerlingen.
 • Leerkrachten in inclusief onderwijs zijn gekwalificeerd in de toepassing van een breed scala van onderwijsmethoden en technieken en materiaal. Minimaal een deel van de docenten is gekwalificeerd in gebarentaal en andere passende communicatievormen.
 • Inclusief onderwijs biedt mogelijkheid tot het leren van gebarentaal, braille en andere communicatieve vaardigheden, oriëntatie en mobiliteitsvaardigheden voor alle leerlingen op basis van vrijwilligheid. Inclusief onderwijs stimuleert de ontwikkeling van autonomie, zelfstandigheid en identiteit.

Wat zijn de verschillen tussen inclusief onderwijs en passend onderwijs?

Voordelen Inclusief Onderwijs

Wat levert inclusief onderwijs ons op? Dit bijvoorbeeld:

 • Kwalitatief beter en socialer onderwijs dat recht doet aan verschillen en niemand uitsluit. Zie bijvoorbeeld het onderzoek dat SWIFT schools hierover verzameld heeft. En dat voor dezelfde prijs!
 • Minder discriminatie.
 • Meer diversiteit in de klas.
 • Klassen waarin onderwijs echt maatwerk is. Meer oog voor individuele kwaliteiten. Meer uitdaging voor alle kinderen.
 • Leraren die (nog) beter weten hoe met diversiteit om te gaan.
 • Alle kinderen gaan met plezier naar school met leeftijdgenootjes uit de buurt. Niemand zit thuis.
 • Meer samenwerking tussen ouders en professionals.
 • Meer verbinding en saamhorigheid in de buurt.
 • Meer bekendheid in de omgang met mensen die anders zijn
 • Meer mensen die meedoen en betaald werk hebben.
 • Een tolerante, sociale en innovatieve samenleving.

Lees meer over over de zoektocht, kennis en kracht van ouders en professionals wanneer gewoon onderwijs in de buurt voor kinderen niet vanzelfsprekend is in het magazine van het succesvolle het Gehandicapte Kind Project Van Hinderpaal naar Mijlpaal.