Inclusieve lesmethode #2: coöperatief leren

Inclusieve lesmethode #2: coöperatief leren

Sinds in 2014 de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd zijn scholen verplicht alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden om de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

COÖPERATIEF LEREN

Er zijn verschillende lesmethodes die scholen helpen bij het creëren van deze inclusievere omgeving, waaronder coöperatief leren. Coöperatief leren bevordert de samenwerking tussen leerlingen. Met het idee dat de leerlingen die goed meekomen samenwerken met de leerlingen die minder goed meekomen.

Deze manier van leren wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen waarbij kinderen in kleine groepjes werken om elkaar te helpen. Samen werken ze aan een groepsdoel en helpen ze elkaar om de lesstof goed te begrijpen en de opdrachten te kunnen maken. Dit stimuleert de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen. Ook werken ze aan samenwerkingsvaardigheden, gaan ze discussies aan om samen problemen op te lossen en evalueren ze het groepsproces om eventuele verandering teweeg te brengen. Hierdoor worden de sociale vaardigheden bevorderd en kan er een goede groepssfeer ontstaan.

PROCES

Het groepsgevoel is heel belangrijk binnen het coöperatief leren. Toch heeft iedere leerling de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen taken en leerdoelen binnen de groep. Hier ligt ook een taak voor de leerkracht. Om deze individuele doelen te waarborgen is het belangrijk dat er, bij de invoering van coöperatief leren, stap voor stap wordt gewerkt. Wanneer je goed kijkt naar de manier van werken en omgang tussen de leerlingen, zal het proces zo goed mogelijk verlopen.

Op het kennisplatform voor onderwijs Wij Leren leest u meer over de basisprincipes van en hoe te beginnen met coöperatief leren. Aan de slag met inclusief onderwijs? In onze inspiratiewaaier ‘inclusief onderwijs, inclusie op school’ vindt u tips en handvaten.