Inclusieve lesmethode #3: peer-tutoring

Inclusieve lesmethode #3: peer-tutoring

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zijn scholen verplicht alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden om de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

Peer-tutoring

Eén van de inclusieve lesmethodes is peer-tutoring. Bij peer-tutoring helpt een oudere leerling een jongere leerling bij het leren en beheersen van een bepaald deel van het curriculum. Op deze manier leren zij van elkaar en krijgen zij op individuele basis uitleg over de stof. Zij oefenen onder begeleiding en krijgen meteen feedback. Zo sluit de stof beter aan bij specifieke behoeften en begrijpen zij het nog beter.

 

‘We learn more when we are asked to teach it’ - John Hattie

onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat peer-tutoring leerlingen helpt bij het beter begrijpen van de lesstof en om hun eigen inzichten te verdiepen. Het heeft zowel positieve effecten op cognitief vlak als op sociaal, emotioneel en motivatie vlak. Dit omdat leerlingen samenwerken om beter te worden in een bepaalde les, elkaar beter leren kennen en een beter zelfbeeld krijgen.

Bij peer-tutoring helpen leerlingen elkaar om de stof beter te begrijpen. Tijdens dit proces is de docent een coach die de samenwerkende leerlingen helpt. Peer-tutoring is dan ook geen vervanging van de docent. Het is juist een aanvulling op de manier van lesgeven. De tutor ondersteunt hierbij de docent en de andere leerlingen bij bepaalde oefeningen of lesonderdelen.

Lees hier hoe u peer-tutoring invoert op uw school en wat de voordelen zijn.