Inclusieve lesmethode #4: gedifferentieerde instructie

Inclusieve lesmethode #4: gedifferentieerde instructie

Sinds in 2014 de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd zijn scholen verplicht alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden om de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

GEDIFFERENTIEERDE INSTRUCTIE
Door het gebruik van gedifferentieerde instructie wordt de leeromgeving van kinderen inclusiever en toegankelijk gemaakt voor iedereen. Leerlingen verschillen van niveau en onderwijsbehoeften. Differentiatie in het onderwijs kan hierbij helpen. Per leerling moet worden bekeken welke instructietijd en instructiewijze zij nodig hebben.

CONVERGENT EN DIVERGENT
Er zijn twee aparte differentiaties binnen het lesgeven. Bij convergente differentiatie is de klas in drie niveaus verdeeld; minimumniveau, basisniveau en hoger niveau. De klas krijgt gezamenlijk instructies, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan. Als er zelfstandig wordt gewerkt kan de leraar een verlengde instructie geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. Hierdoor wordt de instructietijd voor zorgleerlingen langer, de lesstof begrijpelijker en het maken van taken makkelijker.

Bij divergente differentiatie sluit men zoveel mogelijk aan op de individuele niveaus van leerlingen. Zo krijgen zij op hun eigen niveau uitleg en taken kunnen zij op hun eigen tempo en niveau werken.

VOOR- EN NADELEN
Het voordeel van convergente differentiatie is dat alle kinderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de klas en niet, bij voorbaat, worden opgegeven of op een eigen leerlijn worden gezet. De groep blijft bij elkaar en alle leerlingen kunnen de instructietijd optimaal benutten.

Divergente differentiatie heeft als voordeel dat leerlingen een eigen leerlijn hebben. Het nadeel is dat de instructietijd voor zorgleerlingen hierdoor erg kort wordt en dat de rest van de leerlingen niet leert rekening te houden met anderen. Deze aanpak zorgt er op lange termijn voor dat het verschil tussen de leerlingen toeneemt.

Op het kennisplatform voor onderwijs Wij Leren leest u meer over differentiatie en hoe u het inzet voor meer- en hoogbegaafden kinderen.