Kenmerken van inclusief onderwijs

Kenmerken van inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs heeft diverse kenmerken. Enkele essentiële kenmerken zijn:

 • Inclusief onderwijs is kwalitatief goed onderwijs dat alle leerlingen verwelkomt, waardeert en respecteert. Ongeacht ras, geslacht, handicap, zorgbehoefte, religie, manier van leren of andere persoonskenmerken. Niemand wordt uitgesloten.
 • Op inclusief onderwijs kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en ontplooien. Op sociaal, fysiek, mentaal, creatief en cognitief gebied en op het gebied van vaardigheden voor zelfstandigheid.
 • De school is toegankelijk en speelt flexibel in op omstandigheden en behoeften van individuele leerlingen.
 • Er zijn geen barrières die een leerling verhinderen om mee te doen op fysiek, informatief, communicatief of psycho-sociaal gebied. Als het nodig is, biedt de school aanpassingen, individuele instructie en ondersteuning in de klas, aansluitend bij de behoeften van het kind.
 • Inclusief onderwijs gebruikt verschillende onderwijsmethoden, technieken en materiaal en inclusieve toets- en examenmethodes die aansluiten bij de verschillende leerlingen.
 • Leerkrachten in inclusief onderwijs zijn gekwalificeerd in de toepassing van een breed scala van onderwijsmethoden en technieken en materiaal. Minimaal een deel van de docenten is gekwalificeerd in gebarentaal en andere passende communicatievormen.
 • Inclusief onderwijs biedt alle leerlingen de mogelijkheid om gebarentaal, braille en andere communicatieve-, oriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden te leren als zij dit willen.
 • Inclusief onderwijs stimuleert de ontwikkeling van autonomie, zelfstandigheid en identiteit.

Comments (1)

 • George

  George

  • 13 september 2016 at 17:17
  • #

  Veel algemeenheden die nu ook in Schoolplannen( missies,visies) van "gewone scholen" staan. Als t concreet wordt( individuele instructie, deel team dat gebarentaal kent, kennis en vaardigheden van verschillende leerwijzen), is duidelijk dat er nog geen gewone school is die t "kan"!

  reply

Leave a comment

You are commenting as guest.