Naar de rechter

op donderdag, 26 november 2015.

Bij conflicten over ondersteuning op school, of het niet toelaten van een leerling of verwijzing naar speciaal onderwijs, is het mogelijk een uitspraak van de rechter te vragen.

Geschillencommissie Passend Onderwijs

op donderdag, 26 november 2015.

Bij een conflict over ondersteuning of toelating en verwijdering van een leerling is het mogelijk een advies te vragen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).