Een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens als mogelijk sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Als een school een leerling weigert toe te laten, louter omdat het kind een handicap heeft, kan dat discriminatie betekenen. 

De procedure bij het College is laagdrempelig. Mensen kunnen een klacht indienen zonder advocaat. De oordelen zijn niet bindend maar worden wel bijna altijd gevolgd.

Discriminatie

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat discriminatie verboden is bij:

• de toegang tot het onderwijs;
• het aanbieden van onderwijs;
• het afnemen van toetsen;
• het afronden van onderwijs;
• de toegang tot loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs);
• het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs).

Recht op aanpassingen

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte kent ook het recht toe op een doeltreffende aanpassing. Een aanpassing kan bijvoorbeeld zijn: een rustige werkplek voor leerlingen met concentratiestoornissen of een indeling van lessen op de begane grond voor leerlingen in een rolstoel. Weigeren van zo’n aanpasing kan weer een vermoeden van discriminatie opleveren, dus ook daarover is een klacht in te dienen bij het College voor de Mensenrechten.

De visie van het College van de Rechten van de Mens

Het verbod op discriminatie betekent niet, volgens het College, dat een leerling of een student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze. De school mag in voortgezet, hoger en beroepsonderwijs beoordelen of de leerling geschikt wordt geacht de opleiding af te maken. Het college schrijft zelf: “ Per geval zal bekeken worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat, of dat een doeltreffende aanpassing uitkomst biedt.”

Als een gevraagde aanpassing tot een onevenredige belasting leidt – denk aan kosten of technische onhaalbaarheid – dan mag de onderwijsinstelling de leerling of student wel weigeren. Ook als de veiligheid en gezondheid van de leerling/student of andere leerlingen/studenten in gevaar komt hoeft een school een persoon met een beperking niet toe te laten, aldus het College. Een goede onderbouwing is dan wel nodig.

Lees hier hoe een klacht kan worden ingediend bij het College voor de Mensenrechten.

Eerdere oordelen inzien

Het college publiceert al haar oordelen. Het is mogelijk om in de oordelen te zoeken op trefwoord, zoals dyslexie (bij de grond handicap) op bijvoorbeeld beroepsonderwijs of basisonderwijs. Het College kijkt naar de aard van de aanpassing, of de school onderzoek heeft gedaan om te zien of het redelijk is en oordeelt of de school discriminerend heeft gehandeld.

Lees hier meer over wat te doen bij dreigende conflicten over ondersteuning
Lees hier meer over conflicten rondom toelating/verwijdering