Naar de rechter

Bij conflicten over ondersteuning op school, of het niet toelaten van een leerling of verwijzing naar speciaal onderwijs, is het mogelijk een uitspraak van de rechter te vragen. Ouders/leerling kunnen voor de rechter bijvoorbeeld toelating tot een school vragen.

Een procedure starten

De procedure bij een rechter kan plaatsvinden in plaats van, naast of aanvullend op een procedure bij Geschillencommissie Passend Onderwijs zijn of bij het College voor de Rechten van de Mens. Bij welke rechter een procedure moet beginnen, hangt onder meer af van de vraag welke procedure u kiest, of een schoolbestuur openbaar is of niet en dergelijke. Overleg met een advocaat over de soort procedure die nodig is.

Onderzoek naar jurisprudentie

In veel landen is al geprocedeerd om toegang tot inclusief onderwijs te krijgen voor leerlingen met een beperking. In1school-onderzoekers Jacqueline Schoonheim en Jacky Nieuwboer analyseerden ruim 200 rechtszaken; 166 uit Nederland en 40 uit andere landen en/of Europese instanties. Het rapport “Het recht op inclusief onderwijs in de jurisprudentie” verschaft inzicht in de nationale en mondiale jurisprudentie over het recht op inclusief onderwijs, zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK).

Het Nederlandse deel van het onderzoek bestrijkt zaken van de civiele rechter, het College voor de Rechten van de Mens, de voormalige Advies Commissie voor Toelating en Begeleiding , de Commissie onderwijsgeschillen en de jaarlijkse bundels van het College Rechten van de Mens over de oordelen geveld in een gegeven jaar op grond van handicap en chronische ziekte. Het internationale deel beperkt zich tot de meest belangrijke zaken.

Op basis van dit uitgebreide overzicht van deze jurisprudentie is een analyse gemaakt van de rol en invloed van mensenrechtenverdragen op zaken over inclusief onderwijs en/of toegang van leerlingen met een beperking tot het reguliere onderwijs. Uit de gevoerde argumenten en de aard van de juridische instanties trekt het rapport conclusies over hoe het gesteld is met het naleven van de overheidsverplichtingen om het recht op inclusief onderwijs stapsgewijs te realiseren in Nederland. Hier leest u meer over deze onderzoeken.

Een advocaat vinden

Om naar de rechter te gaan is het nodig om een advocaat in te huren. Het is niet altijd gemakkelijk om een advocaat te vinden die gespecialiseerd is in onderwijsrecht, maar als u hulp wilt in het vinden van een advocaat, kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We geven u dan namen van bij ons bekende advocaten die ouders helpen met onderwijsgeschillen.