Onafhankelijk advies door de onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten geven onafhankelijk advies over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. Ook bemiddelen ze in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school in het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijsconsulenten helpen, verwijzen en bemiddelen als het nodig is. De stap naar een onderwijsconsulent hoeft niet te betekenen dat al sprake is van een conflict. Wanneer u er als ouder met de school niet goed uitkomt, kan hulp en bemiddeling van een onderwijsconsulent helpen een conflict te voorkomen. Consulenten weten vaak beter dan scholen of ouders wat al dan niet mogelijk is en wat al dan niet wettelijk verplicht is. Die kennis helpt partijen vaak al verder.

De onderwijsconsulenten zijn altijd inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Omdat de ondersteuningsbehoefte een belangrijk onderdeel is van een besluit tot plaatsing of verwijdering, vormt een conflict hierover een formele reden tot het aanvragen van hulp van onderwijsconsulenten.

Een advies van een onderwijsconsulent is niet bindend. Zowel ouders, leerlingen als school (of andere professionals) kunnen de onderwijsconsulent inschakelen. Professionals kunnen dat alleen doen met toestemming van de ouders en/of de leerling. Bemiddeling is voor ouders aan te vragen via een online aanvraagformulier.

Ga naar de website van de Onderwijsconsulenten.