Op zoek naar een basisschool

Bij het maken van een juiste keuze voor een basisschool gaat het over de cultuur en sfeer van een school, maar ook over het onderwijsaanbod of de mate van inclusie. Wanneer een kind extra zorg of ondersteuning nodig heeft, is het natuurlijk belangrijk om een school te vinden die in deze behoefte kan voorzien. Denk voor een goed geïnformeerde keuze aan het volgende.

een passend onderwijsaanbod

Volgens de Wet passend onderwijs dient een school voor elke individuele leerling die zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod te realiseren; de zorgplicht. Scholen moeten eerst kijken of zij de ondersteuning zelf kunnen bieden. Wanneer dit niet het geval is, wordt gekeken of vanuit het samenwerkingsverband extra ondersteuning mogelijk is. Deze zorgplicht van scholen gaat in zodra een leerling wordt aangemeld bij de school. Voor u uw kind aanmeldt is het daarom zinvol te kijken naar het beleid van scholen en hun samenwerkingsverbanden en of dit u aanspreekt. Deze informatie is te vinden op websites en/of schoolgidsen van de desbetreffende school.

Het ondersteuningsplan van de school

Belangrijk is het om te kijken naar het ondersteuningsplan van de school en het bijbehorend samenwerkingsverband. In dit plan staat welke basisondersteuning alle scholen in het verband tenminste bieden en welke scholen extra ondersteuning kunnen geven. Dit kan een goede indicatie zijn voor hoe inclusief een school is. Het is onwettig om in dit beleid of bij de individuele beoordeling een leerling te weigeren op grond van een handicap en/of chronische ziekte. Dit is afgesproken in de Wet gelijke behandeling.

ervaring van ouders van leerling met een zorgvraag

Daarnaast kunnen ervaringen van andere ouders van leerlingen met een zorgvraag helpen in het maken van een beslissing. Er bestaan een tal organisaties die belangen van ouders behartigen en waar een ouder beroep op kan doen. Klik hier voor een lijst van lokale of regionale ouderorganisaties.