Oudergroepen, bureaus en kenniscentra

Wie hulp wil bij het regelen of vragen van ondersteuning in het onderwijs kan wellicht te rade gaan bij ouderorganisaties, kenniscentra of gespecialiseerde bureaus. Hier volgt een lijst van zulke organisaties. Wilt u het doorgeven als een link niet (meer) klopt).

Kernen van stichting Downsyndroom

Ouderkracht: Een pool van ouders die hun ervaring met onderwijs aan leerlingen met een beperking beschikbaar stellen aan andere ouders.

VIM: oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs.

Regionale afdelingen NVA (Nederlandse Vereniging voor autisme)

Ouders en Onderwijs: informatie en persoonlijk (telefonisch) advies over passend onderwijs.

Steunpunt Passend onderwijs: Ouders kunnen bij het steunpunt van Balans terecht voor vragen en adviezen over gedrag, onderwijs, traniningen en workshops.

Locale oudergroepen van het Steunpunt passend onderwijs/Balans

Aanspreekpunten Balans (Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS)

Stichting Inclusief Onderwijs: Praktisch en gericht advies voor ouders en docenten. Stichting opgericht door ouders.

Oudernetwerk Samenwijs (Zuid-Holland noord)

Ouderkracht voor het Kind: Ouderkracht voor 't Kind brengt ouders bij elkaar en versterkt ouderinitiatieven met als (moreel) kompas de universele rechten van het kind.

Stichting Mama Vita: leidt moeders op naar eigen regie en kracht door middel van onderling contact, trainingen, workshops en lezingen

Feuerstein Centrum Nederland

JOB jongerenorganisatie beroepsonderwijs (voor beroepsonderwijs)

Expertisecentrum Handicap en studie (voor hoger onderwijs)

Koepel van belangenorganisaties IederIn

Mee Nederland: onafhankelijke organisatie met consulenten voor ondersteuning van ouders en kinderen met een beperking.

Je Eigen Keus: Bureau voor begeleiding en coaching, onder meer in onderwijszaken. Veel ervaring met Down syndroom, AD(H)D en ASS

Bomenbos: Ondersteuning op maat bij zorgintensieve kinderen in o.m. onderwijs

Oudernetwerk Samenwijs: Een groep ouders die zich verenigd heeft rond het streven naar inclusie voor hun kinderen.

Ouderplatform Volgbaar Onderwijs (Groningen en Drenthe)

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid