Wie verstrekt of betaalt ondersteuning in onderwijs?

Recht op inclusief onderwijs betekent, behalve aanpassing van de school, aanvullend daar op ook recht op individuele ondersteuning voor de leerling of student. Wie betaalt of verstrekt de ondersteuning? Is dat de school? Of de gemeente, zorgverzekeraar, UWV of nog een andere instantie of allemaal een deel?

Ondersteuning vanuit school en het samenwerkingsverband

Extra ondersteuning op school kan door de school zelf of het samenwerkingsverband waartoe het behoort, worden ingezet. Het samenwerkingsverband heeft daar budget voor. Het kan gaan om extra handen in de klas of deskundigen die adviseren en meewerken. De gemeente kan bijdragen met (speciaal) vervoer, aanpassing van het schoolgebouw of met extra ondersteuning vanuit de Jeugdzorg.

Ondersteuning vanuit de WLZ of zorgverzekering 

Ook vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorgverzekering kan extra inzet worden gevraagd. De ondersteuning vanuit Jeugdzorg, Zorgverzekeringswet of WLZ kan in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt. Daarmee kan bijvoorbeeld extra begeleiding in de klas worden betaald. De inzet van het PGB in het onderwijs is aan strakke regels gebonden. 

Ondersteuning vanuit het UWV 

Het UWV (Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen.) verstrekt ook tal van aanpassingen voor leerlingen met een beperking. Het kan gaan om de betaling van een gebarentolk, een speciale tafel, vervoer(vergoeding), brailleleesregel, rolstoel enzovoorts. Lees meer over hulpmiddelen van het UWV op hun website.

Onduidelijkheid? De onderwijszorgconsulent helpt 

De regelingen zijn complex. Er is soms de neiging bij instanties te denken dat een andere instantie de gevraagde voorziening wel zal betalen, soms ontbreekt precieze kennis. Wie er niet uitkomt, kan een beroep doen op een Onderwijszorgconsulent. De onderwijszorgconsulent helpen ouders en scholen om individueel en op maat goede afspraken te maken over de inzet van de zorg op school. Onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.