Voordelen van inclusief onderwijs

Voordelen van inclusief onderwijs

Jarenlang hebben we in Nederland gescheiden onderwijs gegeven aan kinderen met een beperking, vanuit de opvatting dat dit beter is voor het kind en de samenleving. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer scholen die overstappen op inclusief onderwijs. Dat is onderwijs voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun beperking. Samen, in hun eigen buurt en met zorg en ondersteuning op maat.

Deze scholen – maar ook de betrokken ouders, zorg- en welzijnsinstanties en gemeenten – ervaren nu de voordelen van inclusief en werpen zich op als ambassadeurs. Welke voordelen ervaren zij? We zetten de drie belangrijkste hier op een rij.

1: Inclusief onderwijs is goed voor de sociale ontwikkeling
  • Een school is een plek om te leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook leren omgaan met elkaar (sociaal gedrag) en leren nadenken over jezelf, en je plek in de wereld. Op een inclusieve school voelt elke leerling, ook die met een beperking, zich volwaardig onderdeel van de school.
  • Kinderen met en zonder beperking die elkaar ontmoeten op school, leren dat iedereen ertoe doet en erbij hoort ongeacht wat iemands capaciteiten of eigenschappen zijn.
  • Door inclusief onderwijs kunnen kinderen met een beperking naar school in hun eigen buurt, samen met broertjes en zusjes. Het houdt daardoor het gezinsleven en buurtcontacten in stand en biedt kinderen een natuurlijke speel- en leeromgeving met meer tijd voor sociale interactie.
2. Inclusief onderwijs is goed voor de cognitieve ontwikkeling
  • Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Kinderen leren om te gaan met verschillen en leren dat iedereen bijzondere kennis en talenten heeft.
  • Kinderen kunnen op de inclusieve school op allerlei manieren leren, aansluitend bij de verschillen in capaciteiten en leerstijlen.
  • In inclusief onderwijs worden leerkrachten toegerust om hun onderwijs af te stemmen op de (soms grote) verschillen tussen leerlingen in een groep, en hoge verwachtingen te hebben van iedere leerling. Deze leerkrachten kunnen álle leerlingen (ook die zonder handicap) beter bedienen in hun verschillende leerbehoeften. Inclusief onderwijs leidt dus tot betere, creatievere leerkrachten én betere leerprestaties van alle kinderen. (Zie het lopende Pisa-onderzoek naar gemiddelde leerprestaties in geïndustrialiseerde landen)
3. Inclusief onderwijs is goed voor de (voorbereiding op) participatie in de samenleving
  • Participatie op school leidt tot participatie op volwassen leeftijd. De overheid verwacht dat jongeren met een beperking na school participeren in de samenleving en niet bij voorbaat afhaken en een uitkering vragen. Wie als leerling al niet participeert, heeft weinig kans dat dit opeens wel lukt op de arbeidsmarkt of in sociale relaties.
  • Goede inclusieve scholen werken nauw samen met allerlei partners in de omgeving die zich bezighouden met opvoeding, welzijn en gezondheid. Daardoor wordt beter gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en capaciteiten, en wordt gestimuleerd dat verschillende partijen in de gemeenschap zich er samen voor inzetten dat niemand buiten de boot valt. Dit stimuleert een inclusieve samenleving en zal de participatie van leerlingen met een beperking nu en in de toekomst bevorderen.

Meer weten over de voordelen van inclusief onderwijs in de praktijk? Lees dan ook ons magazines over de ‘Zo kan het ook’ scholen, voor primair en voortgezet onderwijs. 

Leave a comment

You are commenting as guest.