Goede voorbeelden

Inclusieve schoolsystemen in Europa

Italië, Noorwegen, Schotland, Portugal en Spanje zijn landen in Europa met inclusieve onderwijssystemen. Er is daar geen apart speciaal onderwijs. In andere Europese landen is per regio of onderwijsdistrict sprake van inclusief onderwijs. Oostenrijk heeft bijvoorbeeld in enkele provincies inclusief basisonderwijs. In Engeland zijn er veel onderwijsdistricten, ook in het dichtbevolkte Londen, waar het bestuur koos voor het inclusief organiseren van onderwijs en het terugdringen van aparte speciale scholen.

In overige Europese landen zijn er ook initiatieven. Al kunnen die op kleine schaal zijn ontstaan, los van landelijke beleidsinitiatieven, maar op initiatief van ouders en schoolteams.

Inclusieve schoolsystemen buiten Europa

Buiten Europa zijn er bijvoorbeeld initiatieven in Zuid-Amerika (Argentinië en Columbia). Canada heeft volledig inclusief onderwijs en dat geldt ook voor vele staten in de Verenigde Staten. Onderwijssystemen, regelgeving en financieringsniveau van onderwijs is in al die landen zeer verschillend. Het laat zien dat het onderwijs overal zo is te organiseren en te financieren dat kinderen met en zonder beperking samen naar dezelfde school kunnen gaan.

Inclusieve scholen in Nederland

Het platform In1school heeft enkele Nederlandse inclusieve scholen geportretteerd in het “Zo kan het ook” magazine. En op platform In1school staat beschreven hoe een aantal samenwerkende scholen in en om Gorinchem inclusief zijn geworden. Samen naar School klassen bieden onderwijs en zorg aan voor kinderen met meervoudige beperkingen in reguliere scholen. Via het Steunpunt onderwijs van Het Gehandicapte Kind zijn meer Nederlandse scholen bekend die stappen zetten richting inclusie in Nederland.

Klik voor de volgende stap: Inclusie checklist