Wat is inclusief onderwijs?

wat is inclusief onderwijs

Er zijn verschillende definities van inclusief onderwijs. Volgens onderwijskundige en pionier op dit gebied Gordon Porter is inclusief onderwijs:

“Leerlingen met een beperking gaan naar dezelfde school en zitten in de klassen/groepen samen met niet gehandicapte leeftijdgenoten waarbij ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te slagen.”

Deze definitie is internationaal te gebruiken en kan nationaal invulling krijgen. Over de hele wereld is men bezig met inclusief onderwijs. Naast Canadees Porter hebben meerdere wetenschappers onderzoek gedaan over wat inclusief onderwijs is, wat de voordelen zijn, hoe het te organiseren is en wat het kost. Kijk voor een verdere verdieping van kennis over inclusief onderwijs naar de literatuurlijst bij Colofon & bronnen.

WAT IS INCLUSIEF ONDERWIJS VOLGENS IN1SCHOOL?

Platform In1school heeft haar eigen antwoord op de vraag 'wat is inclusief onderwijs?': inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden, met én zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Dit vindt plaats op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen. Dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling.

ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE

Soms wordt gesproken over inclusie als kinderen met een beperking zijn toegelaten op een reguliere school. Alleen het toelaten op een reguliere school is niet voldoende. Platform In1school heeft op basis van ervaringsverhalen beschreven dat kinderen met een beperking vaak alleen op reguliere scholen kunnen blijven voor zover ze passen bij wat de school te bieden heeft. Zo niet, dan moeten ze naar het speciaal onderwijs. Zo is het huidige systeem van passend onderwijs geregeld.

In inclusief onderwijs is het andersom: de school past zich met het lesaanbod aan wat de kinderen vragen. De acceptatie van kinderen is bij inclusief onderwijs onvoorwaardelijk. Als er een probleem is met aanpassing of inpassing is dat nooit een reden een kind weg te sturen. Lees meer over het verschil tussen passend en inclusief onderwijs.

Lees hieronder over het verschil tussen inclusie en integratie door op de + te klikken.

Van integratie naar inclusie

Er is verschil tussen inclusie en integratie. Dit wordt uitgebeeld door onderstaande illustratie.

inclusie versus exclusie

Inclusie: iedereen in een reguliere klas. De school sluit aan bij de onderwijsbehoeften van alle kinderen uit de buurt, ongeacht hun beperking of de ernst daarvan.

Integratie: een speciale klas op een reguliere school. Kinderen met een beperking doen mee, op voorwaarde dat de rest van de school zich niet hoeft aan te passen.

Segregatie: een speciale school. Kinderen gaan vanwege hun beperking naar een aparte school.

Exclusie: de thuiszitters en kinderen met een ontheffing van de leerplicht. Kinderen kunnen niet naar een school omdat de school geen passend aanbod biedt.

Het begrip inclusie (letterlijk insluiten) gaat niet alleen over mensen met een beperking. In het onderwijs zijn ook andere groepen leerlingen soms buitengesloten (zoals asielzoekerskinderen) of achtergesteld (kinderen met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status gaan, los van hun IQ-niveau, vaker naar het vmbo dan kinderen van rijkere ouders).

Lees meer over om wie gaat het of ga terug naar het stappenplan