Stap 4: Actieplan

Stel als ouders een actieplan op, het liefst samen met het supportteam. Het doel kun je waarschijnlijk globaal beschrijven als: een goede reguliere school vinden voor je kind met een beperking met zoveel ondersteuning dat zij of hij succesvol kan zijn in het leren en zich optimaal kan ontplooien. Meer concreet kan het doel zijn: inschrijving op een reguliere school per (volgt datum) en het regelen van adequate ondersteuning.

Plan de eerste kennismaking en gesprek op de school van keuze. Het doel is een kennismaking met cultuur en praktijk van de school en een positieve presentatie van je kind. Je kunt beter eerst de MAPS meenemen; het medisch en testdossier komt later wel. Bepaal of je als ouders eerst gaat of dat je meteen mensen uit het supportteam mee wilt nemen.

Lees hieronder welke stappen u kunt nemen tijdens het maken van een actieplan door op de + te drukken.

Stel actiepunten vast

Als je zeker weet dat je je kind op en specifieke school wilt aanmelden, dan zijn mogelijke actiepunten:

  • Spreek af hoe de samenwerking met de school vanaf dan verloopt. Ideaal gesproken formeert de school een team dat de komst van je kind gaat voorbereiden en als het goed is, maak je als ouders (en vanaf een bepaald leeftijd ook je kind) deel uit van dat team.
  • Bespreek de kennismaking van de leerling met de groep. Een eerste kennismaking kan worden gebruikt om de leerling te presenteren, zodanig dat de aandacht niet alleen op de beperking is gericht, maar op de persoonlijkheid. Een manier om de aandacht niet alleen op die ene leerling te richten is om de hele klas zichzelf te laten presenteren. In Italië wordt een schooljaar in een nieuwe groep gestart door alle leerlingen zichzelf te laten voorstellen aan elkaar: waar hou je van, hoe ziet je gezin eruit, waar droom je van, waar ben je trots op. Als onderdeel van zo’n presentatie kan vervolgens ook aandacht worden besteed aan de bijzondere aspecten die de leerling met zich meebrengt: bijvoorbeeld dat er een gebarentolk zal zijn, dat iemand moeilijk te verstaan is, hoe je met elkaar kunt communiceren, dat iedereen elkaar kan helpen en dat je dus ook die leerling met iets kunt helpen als dat nodig is.
  • Maak kennis met de leerkrachten of docenten en het ondersteunende team. Meer dan bij andere leerlingen zal er gedurende de schoolloopbaan overleg zijn. Stel het supportteam voor. Het geeft het schoolteam een idee van het sociale netwerk van de leerling.
  • Stem af welke ondersteuning nodig is en welke ondersteuning in principe al beschikbaar is. Veel is te halen uit de inventarisatie die vooraf is gemaakt. Moet er nog nieuwe ondersteuning (lesmethodiek, budget uit jeugdzorg, vinden van een begeleider) worden geregeld? Spreek dan af wie het uitzoekwerk doet, wie het gaat aanvragen en wie in de gaten houdt of het lukt.
  • Bespreek met elkaar hoe de ondersteuning en aanpassing zo wordt ingezet dat de leerling volledig met leeftijdgenoten en volgens regulier rooster de lessen volgt.
  • Maak de cultuur binnen de school bespreekbaar. Het is zo belangrijk dat leerlingen zich veilig en welkom voelen. Lees bijvoorbeeld de Index voor Inclusie om over die cultuuraspecten te leren. Overhandig de Index aan de school.
  • Maak duidelijk dat aanmelding onvoorwaardelijk moet zijn. Een afspraak dat een school een leerling onderwijs geeft, ‘zolang het goed gaat’ maakt de leerling en leerkracht onzeker. De angst weggestuurd te worden vervuilt elk komend voortgangsgesprek.
  • Vraag aandacht voor vriendschapsvorming en ondersteuning bij buitenschoolse activiteiten. Leerkrachten en anderen binnen de school kunnen op verschillende manieren helpen bij vriendschapsvorming. Een goede school organiseert ook toegankelijkheid en ondersteuning bij buitenschoolse activiteiten.
Maak een tijdsplanning

Bij het actieplan hoort een tijdsplanning. Maak een aparte planning voor al het overleg dat vooraf moet worden gevoerd, maar ook een planning voor voortgangsgesprekken. Zorg dat evaluatiegesprekken geen voorwaardelijk karakter krijgen. Blijf bijeenkomsten met het supportteam plannen, ook los van de besprekingen op school.

Volgende stap: Het begin is er.