Veelgestelde vragen

vn verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Wat doet platform In1school?

Platform In1school zet het recht op inclusief onderwijs op de kaart en wil het samen met anderen waarmaken in Nederland. We verzamelen voorbeelden van inclusief onderwijs en verspreiden die praktijken als inspiratie voor verandering. Ook delen wij zo veel mogelijk tips & tricks om scholen, beleidsmakers, SWV's, besturen en ouders op weg te helpen naar inclusief onderwijs. We hebben veel kennis en expertise in huis en delen dit actief. Daarbij bouwen we aan een sterk netwerk van betrokkenen. Door krachten te bundelen, brengen we inclusief onderwijs dichterbij.

Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is onderwijs wat alle kinderen welkom heet, met alle verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van spelen en leren en behoeften aan ondersteuning die er zijn. In een inclusief schoolsysteem gaat elk kind met een handicap naar de school in de buurt, de school waar hij of zij ook zonder die beperking naartoe was gegaan. En op die school wordt alles gedaan om te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De inclusieve school zoekt naar en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind en biedt ondersteuning waar nodig. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind, en niet andersom. De school is toegankelijk, en onderwijs is maatwerk en gericht op de ontplooiing van ieder kind, aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de creativiteit en de kracht van kinderen. De professionals werken samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken ook samenwerking met ouders en nodigen hen uit hun kennis in te brengen.

Is passend onderwijs wat anders dan inclusief onderwijs?

Ja. Bij Passend Onderwijs is het niet vanzelfsprekend dat een kind met een beperking op de school in de buurt of op de school van zijn haar keuze terecht komt. Het kan om onderwijs op een reguliere school in de buurt gaan, maar het is niet zeker dat deze school inspeelt op de manier van leren en de behoefte aan ondersteuning van elk individueel kind. Binnen Passend Onderwijs kan een kind met een beperking toch terecht komen in het speciaal onderwijs, gescheiden van kinderen uit de buurt, gescheiden van kinderen zonder beperking.

Welke verplichting heeft de overheid vanuit het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap?

In 2016 werd het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VN-Mensenrechtenverdrag Handicap) officieel bekrachtigd door Nederland. Op grond van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap én het VN-Kinderrechtenverdrag is de Nederlandse Staat aan zet om van ‘passend’ onderwijs, inclusief onderwijs te maken. Scholen moeten hierin gesteund worden door beleid, wetgeving en financiering. In de factsheet ‘Inclusief onderwijs als kinderrecht’ van Defence for Children worden de kenmerken van inclusief onderwijs en de geleidelijke en onmiddellijke verplichtingen voor de Staat op een rij gezet.

Wat betekent het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap precies voor scholen?

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap vraagt van scholen dat ze de deuren openzetten voor alle leerlingen. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. Dat betekent dat ze niet mogen discrimineren op grond van handicap en toegankelijk moeten zijn op alle mogelijke manieren. In het gebouw, in de lesmaterialen en in de manieren om te communiceren. Het VN-Verdrag Handicap vraagt dat onderwijs inclusief is. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen of in aparte klassen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas. De school zal onderwijs moeten aanbieden dat aansluit bij deze verschillende talenten en mogelijkheden. Onderwijs dus dat past bij leerlingen die allemaal verschillend zijn. Zodat iedereen zich op haar of zijn manier kan ontwikkelen met een gezond gevoel van eigenwaarde. Het VN-Verdrag Handicap stelt bovendien dat leerkrachten, leidinggevenden en anderen in het onderwijs opgeleid en getraind moeten worden om inclusief onderwijs te geven. Ze moeten in staat zijn om verschillende lesmethoden te gebruiken en op verschillende manieren te kunnen communiceren. 

Wat zijn de voordelen van inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is beter voor kinderen, voor het onderwijs én uiteindelijk profiteert ook de samenleving als geheel van inclusief onderwijs. Zie bijvoorbeeld de literatuurstudie die SWIFT schools hierover heeft uitgevoerd.

Wat levert inclusief onderwijs op? Dit bijvoorbeeld:

 • Kwalitatief beter en socialer onderwijs dat recht doet aan verschillen en niemand uitsluit. En dat voor dezelfde prijs!
 • Meer diversiteit in de klas.
 • Minder discriminatie.
 • Klassen waarin onderwijs echt maatwerk is. Meer oog voor individuele kwaliteiten. Meer uitdaging voor alle kinderen.
 • Leraren die (nog) beter weten hoe met diversiteit om te gaan.
 • Alle kinderen gaan met plezier naar school met leeftijdgenootjes uit de buurt. Niemand zit thuis.
 • Meer samenwerking tussen ouders en professionals.
 • Meer verbinding en saamhorigheid in de buurt.
 • Meer bekendheid in de omgang met mensen die anders zijn.
 • Meer mensen die meedoen en betaald werk hebben.
 • Een tolerante, sociale en innovatieve samenleving.

Lees ook deze link over de voordelen. 

Hebben kinderen recht op inclusief onderwijs?

Alle kinderen en jongeren, met of zonder beperking, hebben recht op inclusief onderwijs. Dit recht is neergelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag en in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. In 1995 is het VN-Kinderrechtenverdrag officieel bekrachtigd door Nederland en in 2016 ook het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap.

Wat is er nodig om inclusief onderwijs te realiseren?

Om inclusief onderwijs te realiseren, is verandering van het onderwijssysteem nodig. Het huidige systeem van reguliere en speciale scholen schiet tekort. Kinderen met en zonder beperking worden nu ongelijk behandeld en dat moet anders. Om een onomkeerbare verandering op gang te brengen, zullen scholen, ouders én politiek stappen moeten zetten op weg naar inclusief onderwijs.

Wie financiert platform In1school?

Platform In1school wordt gefinancierd door Het Gehandicapte Kind. Het Gehandicapte Kind steunt sinds 1950 jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap en helpt hen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. Het Gehandicapte Kind krijgt geen geld van de overheid, maar betaalt haar werk uit donaties en giften.

Wie werken er bij platform In1school?

Het platform In1schoolteam bestaat uit mensen - met én zonder beperking - die het ideaal van inclusief onderwijs delen. Mensen met ervaring op het gebied van recht, onderwijs, politiek en arbeid. Vanuit die ervaring zetten ze zich met hart en ziel in voor het recht op inclusief onderwijs.