Wat doen we?

nederlandse onderwijssysteem

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen welkom zijn en niemand wordt buitengesloten vanwege zijn achtergrond of beperking. Een toegankelijke school die elk kind onderwijs op maat biedt. Met de ondersteuning en zorg die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling. Dit recht op inclusief onderwijs is neergelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het VN-verdrag voor personen met een handicap (IVRPH).

Het huidige Nederlandse onderwijssysteem

Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar één school te kunnen gaan. Een school van hun eigen keuze, in de buurt. Een school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen. En die daarbij de noodzakelijke ondersteuning en zorg biedt.

Door het huidige Nederlandse onderwijssysteem dat bestaat uit reguliere en speciale scholen, lukt dit lang niet in alle gevallen. Veel kinderen met een beperking komen nog steeds vrij vanzelfsprekend in het speciaal onderwijs terecht of ontvangen helemaal geen onderwijs. Het huidige, ontoegankelijke Nederlandse onderwijssysteem leidt tot uitsluiting en discriminatie van veel kinderen en is in strijd met hun recht op onderwijs.

Onderzoeken, informeren, inspireren en verbinden

Platform In1school informeert en inspireert kinderen, ouders, scholen, bestuurders, SWV’s en beleidsmakers. We zoeken en verspreiden voorbeelden van goede praktijken van inclusief onderwijs die kunnen inspireren. En we wisselen onze kennis en ervaring op dit gebied uit met anderen. Daarnaast doen we onderzoek naar de ontwikkeling rondom inclusief onderwijs en bieden concrete tools voor de transitie hier naartoe. We zoeken verbinding met netwerken van ouders en jongeren, belangenorganisaties, experts en juristen en werken samen om elkaar te versterken. Samen brengen we inclusief onderwijs dichterbij.