Communiceren

We hebben veel kennis en expertise in huis. Bijvoorbeeld over hoe het recht op inclusief onderwijs in verschillende landen uitwerkt en wat dat in de praktijk voor kinderen betekent. Nieuws en informatie delen we met anderen. Ook verzamelen we ervaringsverhalen van ouders en kinderen en voorbeelden uit binnen- en buitenland die laten zien hoe inclusief onderwijs in de praktijk werkt. We laten onderzoek doen en verzamelen relevant onderzoek en overige materiaal. We publiceren blogs en artikelen en gaan bijvoorbeeld op social media en tijdens bijeenkomsten in debat met voor- en tegenstanders van inclusief onderwijs. Op die manier werken we aan draagvlak voor het ideaal van inclusief onderwijs.