Wie zijn we?

Wie zijn we?

Platform In1school wordt beheerd door Defence for Children en wordt gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Het project bestaat uit mensen - met én zonder beperking - die het ideaal van inclusief onderwijs delen. Mensen met ervaring op het gebied van recht, onderwijs, politiek en arbeid. Vanuit die ervaring zetten we ons met hart en ziel in voor het recht op inclusief onderwijs. Ieder met onze eigen specialiteit.  

Defence for Children

Sinds 1 juli 2017 is platform In1school ondergebracht bij Defence for Children. Deze kinderrechtenorganisatie werkte Defence for Childrenal samen met platform In1school. Nu heeft zij ook de verantwoordelijkheid voor het project overgenomen van NSGK. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar kinderrechten kunnen alleen versterkt worden als ze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, én als er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Door middel van lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie probeert Defence for Children dit te realiseren.

Meer weten? Ga naar www.defenceforchildren.nl

NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft het initiatief NSGKgenomen en is de opdrachtgever van het project In1school. NSGK steunt sinds 1950 jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een beperking en helpt hen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. NSGK krijgt geen geld van de overheid, maar betaalt haar werk uit donaties en giften.

Meer weten? Ga naar www.nsgk.nl