Basisschool Het Rondeel in Den Bosch

Basisschool Het Rondeel in Den Bosch is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) aan de Aa . Op Het Rondeel is ieder kind uit de wijk welkom, ongeacht achtergrond, cultuur of beperking. Er wordt met respect en begrip met elkaar omgegaan. In samenwerking met BBS aan de Aa hebben de leerlingen toegang tot een compleet onderwijsaanbod waarbij expressie, beweging en een gezonde levensstijl centraal staan.

Samen leren en leven

Het team van Het Rondeel creƫert samen met ouders, onder andere in de medezeggenschapsraad, een positieve, uitdagende en veilige omgeving waarin de leerling centraal staat. Vanuit het principe van De Vreedzame School wordt de school gezien als leefgemeenschap waarin iedereen van elkaar leert. Leerkrachten en leerlingen leren van en met elkaar en kunnen zich zo verder ontwikkelen. Maar ook buiten de school in de wijk zet Het Rondeel zich actief in voor een inclusieve cultuur.

Het schoolgebouw is toegankelijk voor iedereen en is voorzien van liften en een invalidentoilet. Ook wordt gewerkt met co-teaching in de zogenoemde integratieklassen. Dit zijn samengestelde klassen met twee leerkrachten, waardoor er meer aandacht is voor de leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Door het gebruik van tutorleren, waarbij leerlingen die de stof al goed beheersen andere leerling helpen de stof te beheersen, kunnen de leerlingen die ergens wat meer moeite mee hebben zich optrekken aan de leerlingen die iets al beter kunnen. Zo leren ze onderling van elkaar. Ook de leerkrachten leren binnen de integratieklassen van elkaar. Waar nodig wordt kennis en kunde aangevuld door specialisten en/of hulpmiddelen van buitenaf.

Door deze aanpak is de juiste begeleiding en ondersteuning voor iedere leerling mogelijk en krijgen zowel leerlingen als leerkrachten de mogelijkheid om van en met elkaar te leren en zich verder te ontwikkelen.

Ga naar de website voor meer informatie over Basisschool Het Rondeel.

Contact

Basisschool Het Rondeel
Acaciasingel 77
5213 VC Den Bosch