Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal

Op Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal zijn alle kinderen uit Roosendaal en de omgeving welkom. Kinderen met en zonder beperking, met verschillende culturele achtergronden, geloofsachtergrond of nationaliteit groeien met elkaar op en leren van en met elkaar.

De Kroevendonk is een Vreedzame School. Dit houdt in dat de school en klas worden gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale competenties en democratisch burgerschap.

Het team van De Kroevendonk gaat er van uit dat alle kinderen leerpotentieel hebben en probeert ieder kind in de basisschool leeftijd onderwijs te geven. Sinds schooljaar 2015-2016 heeft De Kroevendonk haar eigen Integraal Kindcentrum waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen binnen de kernpartners basisschool De Kroevendonk, kinderdagverblijf Dotjes, peutergroep De Kroevendonk en Stichting Wij Samen.

Samen naar School

De Samen naar School klas van Stichting Wij Samen maakt onderdeel uit van Basisschool De Kroevendonk. In de Samen naar School klas gaan leerlingen vanaf twee jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme die (tijdelijk/deels) uit de leerplicht zijn ontheven samen naar school.

Door deze samenwerking kan de Samen naar School klas leerlingen een combinatie van onderwijs en zorg bieden. Stichting Wij Samen biedt vijf dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling aan haar leerlingen. Dit gebeurt door een multidisciplinair team van specialisten.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Basisschool De Kroevendonk.

Contact

Basisschool De Kroevendonk
Langdonk 39
4707 TG Roosendaal