Openbare Basisschool De Stapsteen in Bleskensgraaf

Openbare Basisschool De Stapsteen in Bleskensgraaf maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van cluster Molenwaard dat valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5). De Stapsteen is een basisschool voor openbaar onderwijs waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, beperking of religie.

Iedereen kan zichzelf zijn

Het schoolgebouw van De Stapsteen geeft iedere leerling de ruimte om op zijn/haar eigen tempo te leren en zich verder te ontwikkelen. Samen met de ouders wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten die de leerling heeft, zodat de leerling zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Bij een extra ondersteuningsvraag zoekt het team een oplossing binnen de kennis en kunde die al in huis is. Als extra ondersteuning nodig is, kan het team ook terecht bij het aangesloten samenwerkingsverband.

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creƫren van een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden binnen het team van De Stapsteen. Hierdoor kunnen leerlingen samen spelen en van elkaar leren zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij.

Het team van De Stapsteen wil op deze manier iedere leerling de beste mogelijkheden en ondersteuning bieden bij elke stap die hij of zij maakt. Door het bieden van inclusief onderwijs willen zij overplaatsing naar speciaal onderwijs voorkomen, zodat leerlingen in hun eigen wijk kunnen opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool De Stapsteen.

Contact

Openbare Basisschool De Stapsteen
Lindenstraat 3
2971 AR Bleskensgraaf