Openbare Basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland

Openbare Basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van cluster Molenwaard, dat valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5 ).
Bij De Tuimelaar is ieder kind welkom. Onder leiding van directeur Nicolette van der Weide heeft het team van De Tuimelaar de omslag van leerstofgericht naar meer kindgericht onderwijs gemaakt. Er is aandacht voor het individuele kind en zijn of haar talenten. Gemiddeld bestaat iedere klas uit vijfentwintig leerlingen zodat er genoeg aandacht is voor iedereen. Ook is er genoeg ruimte in het schoolgebouw voor kinderen om zich even terug te trekken en rust te nemen. Daarnaast is er door deze ruimtes de mogelijkheid om zorg of begeleiding te bieden naast de reguliere lessen.

Individuele aanpak voor optimale ontwikkeling

Het team van De Tuimelaar werkt vanuit leerlingenzorg om zo het onderwijs te kunnen afstemmen op de mogelijkheden van iedere individuele leerling, met ruimte voor ieders talenten en kwaliteiten.  Door het werken met ‘thuisgroepen’ en ‘instructiegroepen’ kan het team van De Tuimelaar onderwijs bieden aan alle kinderen, met of zonder beperking, hoogbegaafd of minderbegaafd.

In de thuisgroepen zitten meerdere leeftijden bij elkaar en in deze de basisgroep worden de algemene vakken gegeven. In de instructiegroepen worden vakken zoals rekenen of begrijpend lezen gegeven. In deze groepen kan iedere leerling op zijn of haar eigen niveau werken. Individuele lesprogramma’s en de juiste begeleiding zorgen ervoor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Deze begeleiding krijgen de leerlingen die dat nodig hebben van specialisten van het samenwerkingsverband Driegang via Expertise Centrum Rotonde. Ook is er ondersteuning mogelijk voor logopedie, kinderfysiotherapie- en ergotherapie. Door de samenwerking met verschillende disciplines, overleg met de ouders van leerlingen en vier wekelijkse ontwikkelgesprekken met de individuele leerling, worden verwijzingen naar speciaal onderwijs beperkt.

Met deze manier van werken zorgt De Tuimelaar ervoor dat leerlingen op hun eigen niveau werken en worden de mogelijkheden en talenten die een leerling heeft gebruikt om verder te leren en te leren samenwerken met andere leerlingen.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool De Tuimelaar.

Contact

Openbare Basisschool De Tuimelaar
Raadhuisplein 1
2957 RK Nieuw-Lekkerland