Scholen Gemeenschap Sint Ursula in Heythuyzen

Scholen Gemeenschap Sint Ursula is een streekschool in de gemeente Leudal met twee locaties in Heythuyzen en Horn. Sint Ursula verzorgt het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo: atheneum en gymnasium) voor tweeduizend leerlingen. In 2007 startte de school met de inclusieve Syntheseklas op locatie Heythuyzen en in 2010 volgde locatie Horn.

Individueel onderwijs om maat

De Syntheseklas is voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in relatie met leeftijdsgenoten en docenten kunnen hier terecht. In een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen wordt op een passende manier individueel onderwijs op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau aangeboden.

Het team van Sint Ursula, bestaande uit leraren en een schoolorthopedagoog, werkt nauw samen met de ouders en de leerling om een individueel plan op te stellen met de juiste begeleiding om de talenten en kwaliteiten van de leerling optimaal te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Syntheseklas is dat de leerling door kan stromen naar een reguliere klas, zodat hij of zij in het regulier onderwijs een diploma haalt.

Door te werken met de Syntheseklas wil het team van Sint Ursula ervoor zorgen dat iedere leerling onderwijs en begeleiding op individueel niveau krijgt, zodat het niet nodig is om leerlingen naar het speciaal voortgezet onderwijs te verwijzen. Iedere leerling wordt optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs, waardoor hij of zij leert om volwaardig te functioneren in de maatschappij.

Ga naar de website voor meer informatie over Scholen Gemeenschap Sint Ursula.

Contact

Scholen Gemeenschap Sint Ursula
Tienderweg 101
6093 EN Heythuysen