Kindcentrum Borgele in Deventer

Kindcentrum Borgele in Deventer bestaat uit wijkschool de Borgloschool, het (voortgezet) speciaal onderwijs van De Linde, Kinderopvang Partou en orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje. Vier partners die de krachten bundelen en de ontwikkeling van de leerling centraal zetten. Bij Kindcentrum Borgele doet ieder kind uit de wijk mee, ongeacht zijn of haar achtergrond of ondersteuningsvraag.

Individuele aandacht en samenwerking

Het team van Kindcentrum Borgele kijkt naar de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van een kind. De vier partners werken nauw samen en delen kennis en ervaringen rondom inclusie. Daarnaast delen ze het gebouw waarin ze zitten, dat toegankelijk en op maat gemaakt is, zodat iedere leerling mee kan doen en de ondersteuning en/of zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Ook is er een aangepaste speelplaats.

Iedere leerling start de dag in zijn of haar eigen stamgroep. Naast de stamgroepen, werken de collega’s van het Kindcentrum samen binnen clusters, ingedeeld op de leeftijd van de leerlingen. Binnen deze clusters wordt gekeken naar de individuele vragen van leerlingen. Het werken in clusters zorgt ervoor dat alle leerkrachten, professionals en hun kwaliteiten nog beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kan als dat nodig is een combinatie worden gemaakt tussen regulier en speciaal onderwijs om zo iedere leerling de beste ontwikkelkansen te geven in onderwijs, opvang en zorg.

De manier waarop de scholen en opvang samenwerken binnen Kindcentrum Borgele creëert optimale kansen voor alle leerlingen, op ieders niveau. Daarnaast leren leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte samen leren en spelen, doordat het regulier en speciaal onderwijs zich in één gebouw bevinden.

Ga naar de website voor meer informatie over Kindcentrum Borgele.

Contact

Kindcentrum Borgele
Groenewold 186
7414 CK Deventer