Basisschool Het Kompas in Alkmaar

Basisschool Het Kompas in Alkmaar huisvest een Samen naar School klas.

Samen naar School


De Klas op Wielen is een klas voor ernstig meervoudig beperkte kinderen in de leeftijd van één tot en met dertien jaar. De Klas op Wielen is onderdeel van Basisschool Het Kompas en de kinderopvang en peuterspeelzaal van Stichting Kinderopvang Alkmaar. Binnen de Klas op Wielen krijgen de kinderen zorg en ondersteuning door middel van één op één begeleiding. Daarnaast volgen zij lessen in de eigen leeftijdsgroep van de school.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Het Kompas.

Contact

Het Kompas
Kofschipstraat 11
1826 CG Alkmaar