Notre Dame des Anges in Ubbergen

Notre Dame des Anges is een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) in Ubbergen, vlakbij Nijmegen. De Notre Dame is een onafhankelijke school met een eigen bestuur dat eigentijds onderwijs vormgeeft, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in hun toekomst.

Eigenwijs leren

Dit doen ze door middel van Eigenwijs leren. Binnen Eigenwijs leren wordt het onderwijs aangepast op de talenten en vaardigheden van de leerling. In de eerste drie leerjaren zijn de klassen verdeeld in zes basisgroepen. Deze basisgroepen starten en eindigen elke dag samen onder leiding van een eigen coach. Iedere leerling maakt aan het begin van zijn of haar schoolperiode ook een persoonlijke leerroute samen met deze coach, eventueel met ouders erbij. Deze leerroute wordt elke week door de leerling en de coach besproken, om zo dicht mogelijk bij de doelen te blijven die gesteld zijn. Zo kan iedere leerling zijn of haar eigen weg volgen.

Bijsluiter

De Notre Dame heeft een passend onderwijs voorziening voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, slechthorende leerlingen, leerlingen met een fysieke beperking en/of een langdurige ziekte. De leerling kijkt samen met de eigen coach, de ouder en een begeleider vanuit het samenwerkingsverband VO-VSO welke begeleiding er nodig is. Dit alles wordt opgeschreven in de persoonlijke bijsluiter van de leerling en dient er voor zorgen dat de (vak) docent de leerling beter begrijpt.

Time-out

Voor de leerlingen die teveel spanning of ongemak ervaren tijdens de gewone lessen is er een time-out voorziening op de Notre Dame. Dit is een rustige, overzichtelijke werkplek waar leerlingen onder toezicht even alleen kunnen werken. Ook kunnen zij hier extra begeleiding krijgen bij het maken van een planning of schoolwerk.

Ga naar de website voor meer informatie over Notre Dame des Anges.

Contact

Notre Dame des Anges
Kasteelselaan 50
6574 AJ Ubbergen