Sterrenschool Eigenwijs in Middelaar

Sterrenschool Eigenwijs is een school voor regulier basisonderwijs in Middelaar. Alle kinderen zijn hier welkom, ongeacht religie, afkomst of achtergrond. Het team werkt met gepersonaliseerd leren, waarbij alle leerlingen een eigen leerlijn hebben, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden en talenten.

Samen naar School

De Samen naar School klas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van Sterrenschool Eigenwijs. In de Samen naar School klas gaan kinderen van nul tot en met twaalf jaar met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand samen naar school.

In een eigen lokaal in de school krijgen de leerlingen ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op individueel niveau. Daarnaast zijn er dagelijks contactmomenten met de leerlingen van de kinderopvang en de school. Zo sluiten de kinderen van Liz samen met hun begeleider aan in de klas bij bijvoorbeeld knutselen, muziek of een kringgesprek. Kinderen van school en kinderopvang sluiten aan bij Liz en helpen dan mee met eten en drinken, voorlezen, knutselen of snoezelen. De kinderen zien elkaar bij het buitenspelen en bij de gezamenlijke vieringen als Sinterklaas en Kerst.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Sterrenschool Eigenwijs.

Contact

Sterrenschool Eigenwijs
Bouwsteeg 1
6587 AW Middelaar