Bassischool De Vink

Basisschool De Vink is een katholieke en openbare basisschool in Voorschoten. De Vink erkent ieder individu als uniek mens met een eigen karakter en wensen, dromen en behoeften. De school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar sociaal culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ieder kind krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren.

Samen naar School

Basisschool De Vink heeft in samenwerking met de Merel Foundation en Passend Primair Onderwijs (PPO) Leiden een Samen naar School klas opgericht. De klas is specifiek bedoeld voor kinderen die in zorg zijn bij de Merel Foundation, maar die naar verwachting op termijn kunnen uitstromen naar een vorm van onderwijs.

In een klaslokaal in het schoolgebouw van Basisschool De Vink krijgen de kinderen van de Samen naar School klas zowel zorg als onderwijs. Een ochtend per week draaien deze kinderen mee in de reguliere onderwijs groepen, met schaduwbegeleiding van de Merel Foundation. Dit biedt unieke leermogelijkheden voor de kinderen van de Samen naar School klas. In de reguliere onderwijsgroepen zien zij voorbeeldgedrag. Ook is er veel meer sociale interactie, waardoor zij hun sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden ontwikkelen.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Basisschool De Vink.

Contact

Bassischool De Vink
Kuperbrink 12
2253 VX Voorschoten