Jenaplanschool ‘t Sterrenpad

Jenaplanschool ’t Sterrenpad is een Jenaplanschool in Nuis. Een Jenaplanschool is een ervaringsgerichte school. Op het ‘t Sterrenpad leren kinderen door te ervaren. Kinderen worden uitgedaagd om velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hierin staat sociaal leren centraal. Problemen worden samen opgelost en geëvalueerd.

Samen naar School

In ’t Sterrenpad bevindt zich een Samen naar School klas. Deze klas is bestemd voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking tot achttien jaar. Op ’t Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze spelen met elkaar en vieren samen feest.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Jenaplanschool ‘t Sterrenpad.

Contact

Jenaplanschool ‘t Sterrenpad
Nieuweweg 57
9364 PB Nuis