Stap 2: Visieontwikkeling

Stel er komt een nieuwe leerling bij die een ernstige beperking heeft die in het verleden misschien zou zijn verwezen naar een speciale school of een orthopedagogisch kinderdagverblijf. De school is voor inclusie, maar er kunnen vragen leven; Kan het ook voor deze leerling? Kunnen we het aan?

Een stap is om binnen het nieuwgevormde team (zie vorige stap) eerst met elkaar te bespreken waarom inclusie belangrijk is, ook voor deze nieuwe leerling, en waarom het goed is voor de hele school. Zeker als het om een leerling gaat die meervoudige beperkingen heeft of waarbij veel vragen leven, is het echt nuttig om zo’n eerste visiebijeenkomst te plannen en daar tijd voor te nemen.

Lees hieronder welke stappen je kunt nemen bij het ontwikkelen van een visie door op de + te drukken.

Maak kennis

Besteedt tijd aan kennismaking met de nieuwe leerling. Normaal gesproken ligt er naast kinderen met een beperking een dossier waarin de nadruk ligt op hun beperkingen en wat er niet kan, doorgaans in behandeltermen. De leerling heeft deze beperking en kan dat niet of heeft moeite met… enzovoorts. Laat zo’n dossier in deze fase dicht. Maak kennis met de leerling door te kijken naar (of vragen naar) zijn of haar persoonlijkheid en karakter; wat maakt de leerling enthousiast en waar heeft de leerling behoefte aan; Vriendschap? Uitdaging op academisch gebied? Zijn er vrienden? Waar dromen ouders van bij deze leerling? Waar droomt de leerling zelf van? Waar is de leerling (of ouders) heel trots op? Welke sport doet de leerling? Al die vragen bij elkaar leveren een beeld op van de persoonlijkheid en ambities van een leerling los van de beperking. Ouders en eventueel de leerling zelf kunnen een presentatie vooraf maken waarin dit wordt verbeeld. Een gestructureerde manier om dit te doen is door een MAPS te maken, een grafische verbeelding van een kennismaking en actieplan ineen. Zie hier en hier voor uitleg.

Hernieuw het beeld van de school

Hernieuw ook het beeld van de eigen school. Kijk naar de school met zo’n andere blik. Wat is de ambitie van de school. Waar droomt het schoolteam van, waar ben je goed in en wat vervulde het team met trots? Wat wil de school leerlingen meegeven? Een manier om dat te doen is om onder leiding van een gespreksleider gestructureerde vragen te stellen en van de antwoorden een grafische weergave te maken, een MAPS. Kijk hier voor meer informatie. Als het goed is, is het hele team daarna geïnformeerd en enthousiast om voor deze leerling aan de slag te gaan.

Tijd voor de volgende stap: Inventarisatie