Stap 1: Vorm een team

Een systeem veranderen doe je niet alleen. Zoek dus medestanders en stel een leiderschapsteam samen. Een team is nodig, niet alleen omdat het realiseren van inclusief onderwijs veel werk betekent; ook omdat een groep mensen gezamenlijk meer ideeën, vaardigheden en persoonlijke sociale netwerken inbrengt dan één persoon alleen. Werken in een team vergroot automatisch het draagvlak in een organisatie voor de veranderingen die het team wil inzetten.

Het is vanzelfsprekend dat de directeur van de school in het team zit, want voor een veranderingsproces wil je iemand die vanuit haar functie de benodigde bevoegdheden heeft. Zoek ook mensen die los van hun functie leiderschap tonen. Dat zijn mensen die gemotiveerd zijn om ideeën te onderzoeken, om anderen te inspireren en concreet in actie te komen.

Vraag voor het team bij voorkeur niet alleen leerkrachten, maar ook het bestuur, ouders, leerlingen of mensen van organisaties waar de school mee samenwerkt (kinderopvang, jeugdzorg, het buurtcentrum e.d.). Zoek mensen die geïnteresseerd zijn in de waarden die inclusie uitdraagt: iedereen hoort erbij, iedereen krijgt kansen en/of willen werken aan kwalitatief goed onderwijs.

Het team kan in de loop van de tijd van samenstelling veranderen. Het kan best klein beginnen met twee personen die gaan brainstormen. Na het benoemen van een team is de volgende stap: visieontwikkeling. Maar waarschijnlijk kun je, om mensen over te halen bij je team te gaan horen, eerst spreken over je visie op het belang van inclusief onderwijs. Je kunt mensen vragen om mee te doen aan een visiebijeenkomst (zie volgende stap), om ze daarna te vragen daadwerkelijk mee te gaan doen in het team (en dat was stap 1).

Volgende stap: visieontwikkeling.