Stap 5: Het begin is er

Als een school de deuren openzet, leerkrachten hun hart hebben geopend voor leerlingen met een beperking en het actieplan is opgesteld, wat dan? De komst van een leerling met een ernstige beperking kan als katalysator werken. Rondom die leerling kan een apart actieplan worden gemaakt. Bekijk daarvoor dit stappenplan.

Lees hieronder verder welke stappen je kunt nemen richting inclusiviteit door op de + te drukken. 

Inclusief worden

Maar wat als die ene leerling niet komt? Een school kan denken dat het niet heel vaak voorkomt dat een leerling zo’n ernstige beperking heeft dat daarvoor een apart actieplan moet worden opgesteld. Dit kan kloppen, al is het waarschijnlijker dat deze ouders/leerlingen zich wel zullen melden zodra bekend wordt dat de school niet meer wil doorverwijzen en iedere leerling uit de buurt wekom is.

Maar zelfs als die leerlingen zich even niet aandienen; een school heeft wél altijd te maken met leerlingen die afwijken van de norm. Ze leren anders, minder snel, of zijn hoogbegaafd, er kan een specifiek probleem zijn (dyslexie of medisch risico), het kind kan een immigratieachtergrond hebben en de Nederlandse taal niet zo goed beheersen, sociaal-emotioneel onder druk staan door de thuissituatie of het kind heeft (zoals we dat noemen) een gedragsprobleem. Kinderen zijn niet zo uniform en een goede school probeert alle kinderen goed te helpen.

De kwaliteit

Leerkrachten hebben soms het gevoel dat ze steeds meer onder druk komen te staan of dat ze steeds meer kinderen in de klas hebben met een etiket. Dit kan een argument zijn om te stellen dat het beter is als de school nu niet kiest voor inclusief onderwijs omdat er al zo’n hoge werkdruk is. Voorstanders van inclusief onderwijs zullen dan zeggen dat een school beter het tegendeel kan doen om de werkdruk van leerkrachten te verlichten en hun werk leuker te maken. Inclusief onderwijs veronderstelt dat de school systematisch blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, financiën blijft zoeken om voldoende leerkrachten en ondersteuners in te zetten, en open overleg te blijven voeren met alle betrokkenen in de school en de omliggende wijk om te werken aan de gedachte dat iedereen erbij hoort en iedereen een kans verdient.