Versnel realisatie inclusief onderwijs: kinderen kunnen niet wachten

Het platform In1school heeft inclusief onderwijs in acht jaar tijd stevig op de kaart gezet. Vanaf nu nemen andere maatschappelijke spelers en het onderwijsveld het stokje over. Stichting het Gehandicapte Kind, initiatiefnemer en financier van In1school, gaat door op het gebied van innovatie en het betrekken van het publiek bij inclusief onderwijs. Beheerder Defence for Children werkt verder aan het realiseren van inclusief onderwijs vanuit het internationale kinderrechtenkader.

De twee directeur-bestuurders, Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) en Mirjam Blaak (Defence for Children), blikken samen terug op de weg die is afgelegd in de richting van inclusief onderwijs. Daarnaast kijken ze vooruit. Ze wijzen erop dat kinderen niet kunnen wachten en dat de realisatie van inclusief onderwijs moet worden versneld.

Henk-Willem: “Het platform In1school startte in 2013 als een project, gericht op de versterking van inclusief onderwijs. Dat wil zeggen: het recht van gehandicapte kinderen om samen met andere kinderen naar een gewone buurtschool te gaan. We zijn veel dank verschuldigd aan een aantal mensen die ik hier graag wil noemen: Nicole Franssen, José Smits, Astrid Greven, Agnes van Wijnen, Jacqueline Schoonheim en Heleen Hartholt.”

Mirjam: “Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het platform. Het doel daarvan was knelpunten, kennis en informatie over het recht van kinderen op inclusief onderwijs bij elkaar te brengen, net als (andere) deskundigen en pioniers op dit vlak. Zo stimuleerde In1school de beweging naar inclusief onderwijs. Het bracht het magazine Zo kan het ook uit, deelde goede voorbeelden, maakte inspiratiewaaiers voor scholen en het organiseerde masterclasses.”

Henk-Willem: “We hebben ook meerdere onderzoeksrapporten gepubliceerd.”

Mirjam: “Tussen 2013 en 2017 is de basis gelegd. Nadat Henk-Willem in 2017 directeur-bestuurder werd, is Defence for Children aangehaakt.”

Henk-Willem: “Toen we onderzochten welke belemmerende factoren een rol spelen bij de realisatie van inclusief onderwijs, kwamen we tot de conclusie dat het kinderrechtenperspectief ontbrak. Juist daar zit een belangrijke sleutel tot verandering. Vandaar dat we de samenwerking met Defence for Children zochten. Het is voor ieder kind belangrijk met andere kinderen op te groeien: samen te spelen, te leren, erbij te horen. Kinderen met een handicap, of dat nu een verstandelijke of fysieke beperking is, hebben echter een slechte sociale positie ten opzichte van kinderen zonder handicap. Het probleem is niet hun handicap. Het probleem is dat ze vaak weinig tot geen sociale contacten hebben én opbouwen met leeftijdgenootjes zonder handicap. Samen naar school gaan, in de buurt, maakt daarin een fundamenteel verschil. Dat ieder kind met een handicap ook récht heeft op onderwijs… samen met andere kinderen…in de buurt…dat was destijds ook voor mij een nieuw perspectief.”